Rozwiązania

Technologia nie jest rozwiazaniem sama w sobie, kluczem do rozwiązywania problemów jest właściwa jej konfiguracja i użycie

Zaawansowane rozwiązania dla Twojej branży

Rozwiązanie to wysoce konfigurowalny zestaw funkcjonalności, dedykowany rozwiązywaniu określonych problemów, czasami w określonej branży. Aby skutecznie realizować oczekiwania stawiane przed rozwiązaniem, musi ono korzystać z komponentów różnych platform. Bo czym jest platforma do udostępniania usług publicznych bez zaawansowanych mechanizmów integracyjnych, czym jest system obiegu faktur bez silnika OCR, integracji z systemami ERP i KSeF, czym jest portal obsługi klienta bez zaawansowanych mechanizmów autoryzacji użytkowników zewnętrznych. Każde rozwiązanie może mieć różne warianty przeznaczone dla różnych branż.
Rozwiązania są przemyślanym zestawem komponentów różnych platform dedykowanych określonym zagadnieniom

Dostępne rozwiązania

DYSANT BSM

Business Spend Management
Obieg faktury to początek, później sięgamy po pełną kontrolę nad wszystkimi procesami polityki zakupowej
Platforma do zarządzania procesami zakupowymi dla organizacji o różnym poziomie dojrzałości polityku zakupowej. Szablony rozwiązań Supplier Management, Accounty Payable, Procure-2-Pay, Source-2-Pay, przez raportowanie procesowe, audit uprawnień. Sprawdź rozwiązania branżowe.
W DYSANT BSM możesz szybko uruchomić dedykowane Twojej branży procesy i funkcjonalności w takich obszarach polityku zakupowej firmy jak:
  • zarządzanie dostawcami
  • zapotrzebowania, zamówienia, umowy
  • obieg faktur i innych dokumentów kosztowych
  • akceptacja rachunków bankowych dostawców
  • płatności i paczki bankowe, delegacje

DYSANT e-Urząd

Zestaw aplikacji BPM dla administracji publicznej
eUsługi to nie tylko formularz ale przede wszystkim obsługa procesów wewnętrznych i integracja
Zestaw aplikacji (EZD, eArchiwum, eRada, Zamówienia publiczne) oraz narzędzi (silnik workflow, narzędzia integracyjne, wersjonowanie aplikacji) przeznaczonych dla realizacji zadań administracji publicznej. Słowem - prawdziwa platforma BPM dla administracji publicznej, którą możesz dodatkowo rozszerzyć o nowoczesne zarządzanie treścią.
Miło jest myśleć, że gotowe aplikacje usprawnią obsługę procesów w instytucji publicznej. Oczywiście gotowe funkcje mogą przynieść pewne korzyści na poszczególnych stanowiskach. Skuteczne uruchamianie eUsług to jednak automatyzacja procesów wewnętrznych, zarządzanie zmianą, permanentna integracja i kontrola bezpieczeństwa i skuteczności przepływu danych. Mamy rozwiązanie, które łączy wszystkie niezbędne funkcje. Możesz mieć je u siebie lub korzystać z nich w chmurze.

DYSANT CRM

Customer Relationship Management
Procesowy CRM możesz uruchomić od razu. Potem system możesz adaptacyjnie dostosować do swojej strategii
Zestaw modułów wraz z silnikiem workflow, umożliwiających stosowanie procesowego podejścia od zarządzania relacjami z klientami. Gromadzenie namiarów, dystrybucja szans, automatyzacja działań handlowych, zarządzanie cennikami, generowanie i akceptacja ofert, obsługa reklamacji to procesy, które możesz tutaj znaleźć.
CRM to emanacja strategii oraz przewag konkurencyjnych wypracowanych przez daną organizację. Jakość danych, automatyzacja i szybkość realizacji zadań, unikalne procesy rozpatrywania reklamacji, obsługa zapytań - to wszystko nie tylko świadczy o świadomości swoich przewag konkurencyjnych ale może również szybko przynosić korzyści. DYSANT CRM bazuje na platformie procesowej i jest oferowany w kilku branżowych wariantach wyjściowych.

DYSANT EOD / SOD

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów
DYSANT EOD to zarówno gotowe moduły do szybkiego wykorzystania, jak i potęga low-code z silnikiem workflow
Silnik workflow oraz bogaty zestaw szablonów aplikacyjnych wykorzystywanych najczęściej jako rdzeń systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
DYSANT EOD to zarządzanie korespondencją, umowami, fakturami, delegacjami, urlopami i całą masą innych procesów. Możesz korzystać tylko z jednego modułu w wersji standardowej (np, obieg faktur w wersji dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej) albo ze kilkunastu modułów w różnych wersjach. Możesz łatwo dodawać własne procesy i własne reguły biznesowe. Całość możesz uruchomić w chmurze lub zainstalować we własnej serwerowni. Otwarte projekty baz danych dodadzą kolejną warstwę bezpieczeństwa inwestycji.

DYSANT Communicate

Bezpośrednia komunikacja online
Łączymy komunikację formaną (proces, wersja) i nieformalną w jednym narzędziu
Platforma zunifikowanej komunikacji. Chat, spotkania online, stałe pokoje spotkań projektowych jako element aplikacji www
Aplikacje www wspierają obszary takie jak CRM, zarządzanie projektami, czy proces akceptacji nowej wersji produktu. Oprócz procesów, które pozwolają nam nadzorować i kontrolować postęp prac potrzebuemy narzędzi, które pozwolą zespołom się komunikować. Jednak tak komunikacja powinna występować w kontekście procesów, których dotyczy. Czasami łatwiej jest wywołać spotkanie online lub chat z poziomu wniosku o delegację, niż korzystając z niepowiazanych kontekstem narzędzi trzecich.
© 2023 XANT sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone