Aplikacje, narzędzia i moduly

W DYSANT sprawnie łączymy komponenty w całość, aby efektywnie rozwiązywać problemy naszych klientów

Aplikacje, moduły i procesy

Aplikacje często składają się z kilku modułów. W ramach modułów uruchamiane są procesy. Np. zarządzanie korespondencją wymaga bazy Kontaktów, tej samej, z której potrzebuje korzystać CRM, czy obieg reklamacji. Moduły i aplikacje będą występować w różnych wersjach dla różnych branż. Baza kontaktów dla firmy produkcyjnej potrzebującej CRM i obieg faktur będzie zawierać nieco inny zestaw danych niż baza kontaktów dla administracji publicznej z aplikacjami tj. EZD (CRM dla administracji publicznej) i zamówienia publiczne. Poniżej lista aplikacji i modułów.

Organizacja

Zamówienia

Kontakty

Faktury

Aktywności

Płatności

Produkty

Paczki bankowe

Oferty

Aneksy pełnomocnictwa

Sprawy

Szanse przetargowe

Raporty czasu pracy

Projekty marketingowe

Rejestr i obieg umów

Zgłoszenia nieprawidłowości

Korespondencja

Modyfikacja kont bankowych

Reklamacje

Korekty zapasów

Onboarding pracowników

Porozumienia handlowe

Leady - szanse sprzedażowe

Moduły branżowe - sprawdź scenariusze użycia

Zapotrzebowania

Kontakty

Aplikacja e-Urząd

e-Urząd to nie EZD i kilka formularzy internetowych. e-Urząd to elektroniczne wsparcie procedur opisanych w przepisach (EZD, eArchiwum, Zamówienia publiczne), elektroniczne wsparcie procesów regulowanych przez wewnętrzne zwyczaje i przepisy (eRada, eZarząd, obieg faktur, delegacje, korespondencja wewnętrzna zależna od struktury organizacyjnej). Poniżej lista gotowych szablonów aplikacyjnych dostępnych w ramach rozwiązania DYSANT e-Urząd

Organizacja

Delegacje radnych

Kontakty

Obieg faktur

EZD

Podróże służbowe

eArchiwum

Budżetowanie

ePosiedzenia / eZarząd / eSejmik

Zamówienia publiczne

eRadny

Rejestry publiczne

Narzędzia i komponenty

Poniżej lista narzędzi i komponentów technologicznych, które mogą okazać się potrzebne na drodze realizacji strategii cyfryzacji. Możemy Ci je dostarczyć wraz z niezbędnymi usługami.

Framework RAD & BPM

Platforma low-code i pro-code do budowy i wersjonowania złożonych aplikacji biznesowych

Citizen AppEditor

platforma no-code budowy aplikacji (w tym workflow) przez użytkowników biznesowych bez kodowania

Extractor

silnik OCR do ekstrakcji struktur danych z dokumentów analogowych

Integrator

platforma integracji aplikacji i systemów, budowa i zarządzanie API

DocEditor

podstawowe repozytorium dokumentów wraz z pakietem do edycji dokumentów online
© 2023 XANT sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone