Platformy

DYSANT buduje i dostarcza platformy technologiczne, stanowiące podstawę strategii rozwojowych naszych klientów

Twórz nowe i modyfikuj istniejące rozwiązania

  • Silnik workflow jest elementem platformy DYSANT Framework, służącej do budowy aplikacji. Jeśli chcesz uruchomić nowy obieg (np. reklamacja transportowa) będziesz potrzebować tego właśnie elementu platformy
  • Silnik workflow jest elementem platformy DYSANT Framework, służącej do budowy aplikacji. Jeśli chcesz uruchomić nowy obieg (np. reklamacja transportowa) będziesz potrzebować tego właśnie elementu platformy
  • Silnik workflow jest elementem platformy DYSANT Framework, służącej do budowy aplikacji. Jeśli chcesz uruchomić nowy obieg (np. reklamacja transportowa) będziesz potrzebować tego właśnie elementu platformy
Prawdziwe użyteczne rozwiązania tworzymy z tych elementów różnych platform, których naprawdę potrzebujemy

Dostępne platformy

DYSANT Framework

RAD & BPM for web & mobile
Od no-code, przez low-code do pro-code. Kompleksowa platforma do budowy aplikacji w różnych scenariuszach
Platforma do szybkiej budowy aplikacji (RAD - Rapid Application Development) oraz zarządzania procesami biznesowymi (BPM - Business Process Management) to kompletne środowisko umożliwiające błyskawcziną budowę prostych aplikacji  jak i standaryzację oraz wersjonowanie korporacyjnych platform aplikacyjnych przez zawodowych programistów
Proste aplikacje, o krótkim cyklu życia mogą być budowane błyskawicznie, przez użytkowników biznesowych (no-code). Jednak firmy potrzebują z reguły wielu aplikacji, powiązanych między sobą i z innymi systemami (low-code). Z czasem okazuje się jednak, że wraz ze wzrostem liczby aplikacji oraz częstotliwością ich zmienności wzrasta zapotrzebowania na profesjonalne i wydajne narzędzia zarządzania cyklem życia, bezpieczeństwem i wydajnością platform aplikacyjnych (pro-code)

DYSANT Integrator

ESB & API management
Integracja aplikacji i systemów przy wykorzystaniu szyny integracyjnej oraz narzędzi do zarządzania API
Szyna integracyjna ESB (Enterprise Services Bus) stanowiąca magistralę usług w organizacji, rozszerzona o funkcjonalność projektowania, testowania, zabezpieczania i monitorowania interfejsów API (Application Programming Interface) udostępnianych wewnątrz i na zewnątrz organizacji
Trudno dziś mówić o cyfryzacji, automatyzacji procesów, czy e-Commerce bez integracji. Jednak fakt, że czasy systemów bez dostępnego i udokumentowanego API przechodzą w zapomnienie, nie powoduje, że systemy takie znikną, DYSANT Integrator jest nowoczesną platformą, która pozwoli Twoje organizacji zarówno skutecznie zintegrować wykorzystywane systemy, jak również pozwoli wprowadzić ekonomię API organizacji na nowy poziom gotowości i bezpieczeństwa w zaresie wymiany informacji.

DYSANT Extractor

Optical Character Recognition
Marginalizacja manulanych czynności operacyjnych przez automatyzacją powtarzalnych zadań
Cyfrowa transformacja zaczyna się, gdy przekształcamy analogowy strumień danych, w jego ustrukturyzowany, cyfrowy odpowiednik. Technologie tj. OCR, ICR, czy OMR pozwalają nie tylko przekształcać skany na treść ale sprawiają, że pozyskane w ten sposób dane zaczynają mieć sens, jako wkład dla procesów biznesowych
Przepisywania danych, których strukturę można rozpoznać jest bardzo czasochłonne i obarczone ryzykiem błędów, co czyni tą czynność bardzo kosztowną. Jest ona również wąskim gardłem wielu procesów biznesowych. Wyobraź sobie, że faktura, która wpłynęła mailem lub papierowo została sprawdzona pod względem merytorycznym i wprodzona do systemu obiegu dokumentów, Wyobraż sobie, że nikt już nie wklepuje ręcznie wyników ankiet zebranych na konferencji. Zostawmy tą pracę dla robotów.

DYSANT DocEditor

Współedycja dokumentów online
Inteligentne połączenie funcji edytora treści z procesem jego weryfikacji oraz mechanizami pracy grupowej
Platforma do edycji i współedycji dokumentów (pism, umów, arkuszy kalkulacyjnych) online, jako wbudowana funkcjonalność aplikacji internetowych.
Dokumenty stanowią immanentną część procesów biznesowych. Wiele organizacji dysponuje systemem obiegu dokumentów, jedna same dokumenty wymagające uzgodnień, akceptacji tworzą poza systemem workflow.  Platforma DocEditor uodstępnia funkcje edycji i współedycji treści w czasie rzeczywsitym w ramach zdefiniowanych ścieżek workflow, wraz z mechanizmami tj. wersjonowanie treści. Już dziś proces tworzenia, weryfikacji i akceptacji umów może się odbywać w całości w jednej aplikacji.

DYSANT Communicate

Bezpośrednia komunikacja online
Łączymy komunikację formaną (proces, wersja) i nieformalną w jednym narzędziu
Platforma zunifikowanej komunikacji. Chat, spotkania online, stałe pokoje spotkań projektowych jako element aplikacji www
Aplikacje www wspierają obszary takie jak CRM, zarządzanie projektami, czy proces akceptacji nowej wersji produktu. Oprócz procesów, które pozwolają nam nadzorować i kontrolować postęp prac potrzebuemy narzędzi, które pozwolą zespołom się komunikować. Jednak tak komunikacja powinna występować w kontekście procesów, których dotyczy. Czasami łatwiej jest wywołać spotkanie online lub chat z poziomu wniosku o delegację, niż korzystając z niepowiazanych kontekstem narzędzi trzecich.
© 2023 XANT sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone