Kontakty

Zarządzanie kontaktami to fundament efektywnego zarządzania danymi w organizacji. Centralna baza danych do obsługi wielu aplikacji i wymiany danych z ERP

Kontrahent jako proces - zarządzaj cyklem życia danych o kontrahencie

Utworzeniu kontrahenta powinno towarzyszyć udzielenie odpowiedzi na szereg pytań, tj.: czy ten kontrahent już gdzieś istnieje w naszych systemach, czy jego dane są poprawne, czy nie stworzymy przypadkiem duplikatu, czy wobec kontrahenta nastąpiło już jakieś zdarzenia gospodarcze, czy po prostu rejestrujemy pismo w bazie korespondencji, kiedy namiary, stają się szansami, a szanse kontrahentami, czy potrzebujemy dane wyłącznie organizacji, czy też osób zatrudnionych w danej organizacji, czy chcemy utrzymywać dane o osobach pomimo zmiany organizacji, w której są zatrudnieniu, itd.?W związku z odpowiedziami na te pytanie powinniśmy zdefiniować proces rejestracji nowego kontrahenta. W którym systemie go zakładamy, czy dopuszczamy istnieje podmiotów o tym samym NIPie (np. handlujemy z różnym oddziałami tej samej firmy, które traktujemy jako osobnych kontrahentów), kiedy dane kontrahenta są przenoszone pomiędzy systemami, jak się aktualizują, kto i w jakim systemie ma prawo je zmieniać?Wszystkie obiekty na platformie DYSANT są traktowane są jako potencjalne procesy. Taka architektura pozwala nam nie tylko rejestrować dane ale dbać o ich jakość i spójność jako elementów spójnej polityki zarządzania informacją w Twojej organizacji.

Kontrahent 3D, czyli trochę więcej niż widok 360 stopni

Dane związane z innymi organizacjami mogą być gromadzone i przetwarzane w różnych systemach, aplikacjach, modułach, narzędziach. Z jednego strony może być to system ERP ale również system obiegu dokumentów, aplikacje do obsługi wybranych procesów (umowy, faktury, delegacje, reklamacje), system CRM, system analiz marketingowych, call center, czy rozważania analityczne, tj. Business-intelligence.Architektura platformy DYSANT pozwala nam na wyświetlanie danych powiązanych z danym obiektem (organizacją, osobą - kontaktem) nie tylko z powiązanych aplikacji na platformie (popularne 360 stopni - dane ze wszystkich stron ale w płaszczyźnie) ale również z dowolnych innych źródeł (kierunków), w których dane na ten temat są przetwarzane (stąd, gdyż pokazujemy dane z dowolnych kierunków i płaszczyzn). W bazie kontaktów możemy zatem przedstawiać nie tylko dane o finansach, czy fakturach w systemie ERP, ale również o korespondencji, reklamacjach od danego klienta, jego interakcjach z naszą witryną www, ilością telefonów wykonanych do firmy, czy analizą jego zakupów i zachowań realizowaną w systemie business intelligence. Nasze spojrzenie na klienta powinno zawierać dane z powierzchni o wymianach 4πr2 (powierzchnia sfery - spojrzenie na klienta nie tylke 360 stopni, co 3D, z powierzchni kuli.

Ludzie już nie są “przyspawani” do organizacji

Karty osób są rozdzielne względem kart organizacji. Powiązanie między nimi odbywa się jedynie przez wskazanie miejsca pracy. Dzięki takiemu podejściu, jedna osobna może być powiązana z wieloma organizacjami (firmami, instytucjami), z którymi współpracuje równolegle. Np w jednej jest Prezesem, a w innej członkiem zarządu. Ponadto na karcie osoby odkładają się informacje o organizacjach, w których pracowała w przeszłości. W ten sposób mamy historię rozmów telefonicznych, projektów, czy e-maili wymienianych z daną osobą, bez względu na to z jaką organizacją w tej chwili współpracuje, a to daje nam ogromną przewagę względem innych tego typu rozwiązań. To nic innego jak poprawna architektura danych, której bliżej jest do rzeczywistości dnia codziennego.Ponadto dane z bazy kontaktów mogą być zgodnie z otrzymanymi uprawnieniami synchronizowane z personalnymi książkami adresowymi pracowników w ramach ich poczty elektronicznej. W ten sposób dane raz wprowadzone nie muszą być kopiowane i pozwalają uzyskać dodatkowe korzyści, np. w postaci automatycznej segregacji wiadomości.

Wiele adresów, numerów tel., e-maili, skrzynek ESP - żaden problem

Zarówno na karcie organizacji jak i osoby możemy dodać wiele numerów telefonów, adres e-mail, adresów pocztowych (np, siedziba rejestrowa, siedziba główna, adres do korespondencji, itd.), wskazując, które z nich są preferowane (i wykorzystywane np, do mailingu, korespondencji e-mail, skrzynek ePUAP).Możemy również zdefiniować parametry służce synchronizacji danych, tj. jak ID danej organizacji w systemach trzecich (SAP, Symfonia, itp.) oraz identyfikatory ogólne, tj. NIP (VAT ID), EORI, KRS, REGON.Dzięki temu możemy np. Automatycznie aktualizować dane rejestrowe danej firmy (bezpośrednio z bazy GUS) oraz sprawdzać profil działalności (np. Aplikacjami może sprawdzać, czy dany podmiot jest spedytorem - czy w ramach zarejestrowanych kodów PKD znajdują się określone wartości).

Stosuj politykę zakupową z pomocą danych i reguł rozliczeniowych

Wiele procesów jest związanych z obsługą handlową lub operacyjną kontrahentów. Reguły biznesowe definiowane w ramach procesów obsługiwanych przez poszczególne aplikacje, odnoszą się często do parametrów dotyczących kontrahenta, np. domyślny termin płatności faktur, domyślny typ wydatku w kontekście faktur wpływających, czy kontrahent ma status zaufanego kontrahenta, czy rozliczenia są możliwe poprzez kompensatę, czy mamy zgodę na fakturę elektroniczną, czy płatności wymagają stosowania mechanizmu split payment.Wszystkie tego typu parametry mogą być z łatwością definiowane na karcie kontrahenta w module DYSANT Kontakty. Ich stosowanie może być kontrolowane przez uprawnienia i zapisywane w historii karty kontrahenta.Ponadto karta kontrahenta może być również doskonałym punktem startu do obsługi procesów pomocniczych, tj.:
  • Akceptacja rachunków bankowych kontrahenta, na które realizowane są przelewy (przeciwdziałanie możliwym oszustwom, w ramach których przelewy są realizowane na konta inne niż zweryfikowane i zatwierdzone).
  • Okresowa weryfikacja wiarygodności finansowej kontrahenta.
  • Zautomatyzowana weryfikacja statusu płatnika VAT kontrahenta (US, VIES).
  • Weryfikacja i aktualizacja udzielonego kredytu kupieckiego.
  • Blokada płatności w związku z zajęciem komorniczym

Poznaj strukturę org. swojego kontrahenta, wyeliminuj duble

Kto jest kim w danej organizacji i jak dokładnie nazywają się piony, departamenty, wydziały, biura, jednostki? Wszystkie te informacje możesz łatwo wprowadzić na karcie kontrahenta, tak by służyły innym w Twojej organizacji. Gromadzona w ten sposób wiedza oszczędza czas i upraszcza wprowadzanie dodatkowych danych (np. dane osób powiązanych z daną organizacją mogą korzystać z utworzonych słowników).Często zdarza się, że firmy, z którymi prowadzisz interesy, są na tyle duże, że mają kilka oddziałów, które z perspektywy Twojej organizacji są na tyle istotne, że chcesz gromadzić o nich dane jako o osobnych podmiotach. Mają one jednak ten sam NIP. Jak zatem mieć ciasto i zjeść ciastko, jak wprowadzić dwie organizację o tym samym NIP-ie, ale utrzymać prządek i spójność bazy danych, która nie będzie co chwilę serwować duplikatów.Nie musisz się tym przejmować. DYSANT Kontakty została zaprojektowana tak, aby rodzić sobie również takimi wyzwaniami, nawet jeśli w Twoim ERP zdążył zadomowić się bałagan z wieloma wpisami dotyczącymi tego samego podmiotu. Mamy narzędzia, aby to „wyprostować".

Blokuj płatności w przypadku zajęć komorniczych

Zdarza się, że nasi kontrahenci popadają w kłopoty, a nasza organizacja staje się adresatem zajęć komorniczych. Za zajęciem muszą iść kolejne działania, które mają chronić naszą organizację przed dokonaniem przelewu na niewłaściwe konto. DYSANT Kontakty umożliwia zakładanie statusu zajęcia komorniczego na danym kontrahencie. Stanowi to element reguły, która z jednej strony pozwala procesować fakturę zakupową, a z drugiej strony blokować płatności.

Jedna osoba - jedna karta

Tak jak w rzeczywistości dla każdej osoby istnieje jedna karta, bez względu na to, w jakiej firmie dana osoba jest zatrudniona, z jakimi organizacjami jest powiązana w danej chwili. Ludzie mogą być zatrudnieni równolegle w kilku firmach, mogą również zmieniać swoje stanowisko w obrębie jednej firmy. Wszystkie te scenariusze mogą być z łatwością odzwierciedlone na karcie osoby w bazie DYSANT Kontakty.

Widok 3D na pełną historię powiązań z wybraną osobą

Tak jak w przypadku firm i instytucji mamy dostęp do wszystkich informacji o danej osobie, pochodzących z innych modułów - historia e-maili z daną osobą (bez względu jak dynamiczna była historia pracy danej osoby na rynku), reklamacje, korespondencja papierowa, rozmowy telefoniczne, powiązane projekty, umowy, pełnomocnictwa, itp.

Kontroluj uprawnienia, zarządzaj swoimi danymi

Wielopoziomowa kontrola dostępu pozwala na precyzyjną kontrolę uprawnień na poziomie użytkowników, ról w organizacji, struktury organizacyjnej. Możemy mieć pewność, że pracownicy uzyskują dostęp tylko do tych danych, do których są uprawnieni, a wszelkie zmiany na danych są monitorowane i logowane. System przewiduje również mechanizmy hurtowego zarządzania uprawnieniami oraz słowami kluczowymi służącymi do kategoryzacji kontaktów. Ponadto, aplikacja udostępnia uprawniony użytkownikom możliwość eksportu/importu danych do popularnych formatów wymiany danych (csv, vcard).

Dzwoń bezpośrednio z aplikacji przy użyciu rozszerzenia DYSANT CallCenter

Aplikacja DYSANT Kontakty oferuje możliwość wykonywania połączeń telefonicznych z oraz do aplikacji. Przemyślana architektura pozwala nam dostarczać zarówno predefiniowane, jak i wykonywaną na życzenie integrację z centralami telefonicznymi. Możesz ad hoc uruchomić nagrywanie rozmów, innowacyjne funkcje rozmów nadzorowanych, ukrywanie numerów telefonów, zautomatyzowane połączenia kolejkowe oraz wiele innych, niezwykle użytecznych funkcjonalności. Nie musisz wdrażać całego systemu call-center, wystarczy, że uruchomimy stosowne funkcjonalności

Chroń firmę przez oszustami

Jedną z najczęściej stosowanych metod wyłudzenia pieniędzy od firm jest prokurowanie fikcyjnych faktur i wysyłanie ich na adresy e-mailowe potencjalny ofiar. W przypadku nieszczelnej polityki zakupowej zdarza się, że firmy przekonane, że płacą swoim dostawcom w rzeczywistości przelewają środki oszustom. Mechanizmy DYSANT pozwolą Ci z łatwością przeciwdziałać takim sytuacją. Rachunki bankowe wymagają akceptacji, by można było ich użyć do realizacji płatności. Jest to opcjonalna reguła, z której można korzystać w systemie o ile chcesz wymagać sprawdzania rachunków bankowych, na które wykonujesz płatności. Możliwe jest rozszerzenie tego mechanizmu o funkcjonalności weryfikacji rachunków z białą listą (rejestr VAT).

Stosuj segregację obowiązków w procesach finansowych (segregation of duties)

Kontrola rachunków bankowych oraz ich statusów może być realizowana na karcie kontrahenta. W sekcji "Dane do rozliczeń" znajdziesz wszystkie niezbędne informacje oraz zweryfikujesz status akceptacji wybranych rachunków.Każdy wniosek o dodanie rachunku bankowego to proces (workflow) z własnym formularzem, własną historią, opcjonalnymi notatkami i załącznikami. W ten sposób możesz zawsze prześledzić kto brał udział w przygotowaniu, weryfikacji i zatwierdzaniu rachunku bankowego, na który Twoja organizacja przelewa środki. Dzięki temu możesz stosować reguły biznesowe (np. Segregation of Duties), które pilnują aby jedna osoba nie była odpowiedzialna za wszystkie kroki w procesie (tutaj dokonania płatności z tytułu faktury), aby mitygować ryzyko oszustw i defraudacji.

Zarządzaj tym jak rodzą się i ewoluują dane kontrahentów w Twojej organizacji

Wiele organizacji boryka się z problemem dublowania i synchronizacji danych. Dane kontrahentów rozdzielenie są gromadzone w systemach ERP, CRM, rejestracji korespondencji, obsługi reklamacji, modułach marketingowych, call-center, kończąc na książkach adresowych pracowników.Brak stosownych procesów generuje konieczność czyszczenia danych lub życia z piętnem bałaganu.Uporządkowanie czynności związanych z wprowadzaniem danych kontrahentów w organizacji może zacząć się od zdefiniowania jednego miejsca ich rejestracji, weryfikacji czy dane są obecne w innych systemach, a następnie uruchamiania procedur synchronizacji, np. gdy kontrahent z oferenta staje się dostawcą, jego dane są przenoszone z systemu zakupowego do systemu ERP. Wystarczy przemyśleć proces tworzenia, aktualizacji i synchronizacji danych w organizacji zdefiniować uprawnienia oraz zakres synchronizacji danych.

Zarządzanie danymi podstawowymi (z ang. MDM - Master Data Management)

Zarządzanie danymi podstawowymi zaczyna się, gdy uświadomimy sobie potrzebę korzystania danych organizacji jako takiej, a nie raportowania czy przeszukiwania w obrębie jednego systemu. Zakładanie kontrahentów, aktualizowanie ich danych oraz ich usuwaniem (np. w związku z RODO) może być zadaniem łatwem, o ile posłużymy się doświadczeniem. Platforma DYSANT oferuje nie tylko podstawowe narzędzia do realizacji założeń MDD (tj. workflow tworzenia kontrahentów, dystrybucji ich danych pomiędzy systemami) ale również oferujemy stosowne rozszerzenia umożliwiające zautomatyzowane czyszczenie i dopasowywanie wolumenów danych (np. gdy importujemy wolumeny danych od naszych dostawców sztuczna inteligencja może nas wspomóc w procesie dopasowywania danych nieustrukturyzowanych).W czasach cyfrowej gospodarki problem zarządzania danymi podstawowymi będzie dotykał Cię na każdym kroku (dane kontrahentów, dane produktów, dane lokalizacji, dane środków trwałych), dlatego służymy narzędziami DYSANT dostosowanymi do realnych potrzeb Twojej organizacji.

Integracja jest prosta

Integracja jest zagadnieniem kluczowym dlatego platforma DYSANT oferuje tak szeroki wachlarz możliwości integracji danych. Wielość narzędzi, wielość formatów (REST, SOAP, JMS, ODBC/JDBC), wielopoziomowe API oraz gotowe konektory (AD, serwery pocztowe, GUS, VIES, ePUAP, KSEF, SAP RFC, Twilio, Stripe, Blik ) czynią z platformy DYSANT jedno z najlepiej integrujących się rozwiązań na rynku.

Automatyzuj manualne czynności pomocnicze

Automatyzacja procesów często mylona jest z automatyzacją czynności w ramach procesów. To nie sam elektroniczny workflow jest kluczową korzyścią z automatyzacji, ale możliwość wykorzystania reguł, agregatorów i "robotów", które przyspieszają wykonanie czynności w poszczególnych krokach procesów. Roboty te mogą ułatwiać:
• szybsze i bezbłędne tworzenie adresów e-mail nowych kontaktów w obrębie istniejącej firmy klienta,
• definiować domyślny typ wydatku dla faktur od określonych dostawców,
• sprawdzać, czy klient wśród swoich wpisów PKD ma wpisaną działalność, która umożliwia mu współpracę z nami,
• kopiować dane zamówienia z innego systemu, sprawdzać czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT
• sprawdzać, czy kontrahenta nie znajduje się na czarnej liście dostawców prowadzoną przez naszą spółkę matkę.

Twórz kohorty dzięki elastycznym mechanizmom segmentacji kontrahentów

Segmentacja to zestaw mechanizmów ułatwiających grupowanie kontrahentów w kohorty. Korzystamy domyślnie z podstawowych parametrów segmentacji tj.:
• rodzaj prowadzonej działalności,
• kontrahent to osoba fizyczna, o której wszelkie zapisy w powiązanych aplikacjach podlegają RODO, czy też odrębny rodzaj podmiotu
• rodzaj kontrahenta — podstawowy słownik wielokrotnego wyboru
• tagi (słowa kluczowe) - specjalny słownik umożliwiający zarządzanie nadanymi już tagami (np. aktualizacja, zamiana, usuwanie tagów, które nadano już grupom kontrahentów).

Parametry segmentacji i tagowania mogą być rozbudowywane o indywidualne słowniki naszych klientów oraz powiązane z usługami sztucznej inteligencji w celu maszynowego ich nadawania.
Na podstawie kryteriów segmentacji i w powiązaniu z innymi parametrami na obiektach powiązanych (np. data ostatniej aktywności, wartość zamówień z ostatniego miesiąca, istnienie niezatwierdzonych rachunków bankowych, istniejące reklamacje ze statusem "odrzucona") możliwe jest grupowanie kontrahentów w kohorty oraz wykonywanie akcji automatycznych na tak wyodrębnionych grupach np.:
• dodaj aktywność typu rozmowa telefoniczna na najbliższy poniedziałek,
• dodaj zadanie o nazwie "weryfikacja danych" lub "ocena dotychczasowej współpracy| dla komórki "Dział Zakupów",
• dodaj do kolejki rozmów telefonicznych dla użytkownika Adam Kowalski w systemie CRM/CallCenter itp.

Zadbaj o jakość własnych danych, a system zajmie się tym co złożone

Zdarza się, tak, że na samym początku popełniono błąd, który powielił się na powiązane z kontrahentem dokumenty. Po pewnym czasie trudno poprawić to ręcznie (o ile to w ogóle możliwe).
Zdarza się, przy uzasadnionych wyjątkach w polityce zarządzania jakością danych (np. poluzowanie reguł tworzenia kontrahentów, imporcie namiarów z różnych źródeł), że w naszych systemach pojawiają się zdublowane informacje. Problemy zaczynają się wtedy, gdy w ich kontekście zaczynają się pojawiać nowe obiekty i procesy, np. dla zdublowanego kontrahenta tworzone są aktywności, reklamacje, faktury, korespondencja. Zamiast widzieć jeden spójny obraz zdarzeń wokół kontrahenta, część danych jest wokół jednej jego wersji, a część danych podpiętą pod inną jego wersję tak jakby byli to różni kontrahenci.DYSANT Kontakty oferuje m.in. mechanizmy inteligentnego scalania kontrahentów, w taki sposób, że jeden z kontrahentów staje się nieaktywny i niewidoczny, a powiązane z nimi informacje kontekstowe (zamówienia, aktywności, faktury, reklamacje) przepinane są "do tego właściwego". W ten sposób bez pomocy IT i zaawansowanych zapytań i komend do baz danych możemy z łatwością utrzymywać wysoką jakość danych, nawet jeśli dopuściliśmy do niespójności.

Korzystaj z narzędzi sprawdzających i korygujących NIP (VAT ID)

Dodaj własne atrybuty opisujące kontrahentów

Każda branża ma nieco inną specyfikę, która wymaga gromadzenia nieco innych danych. Organizacje różnią się miedzy sobą m.in. rynkami, systemami, które ich wspierają. Te różnice wpływają na to, jakie dane są nam potrzebne, jakimi słownikami opisujemy kontrahentów. Zdarza się również, że z baz danych kontrahentów planują korzystać różne organizacje w grupie (kapitałowej), które potrzebują operować na odmiennych zestawach danych (np. CRM w grupie kapitałowej, gdzie jedna spółka potrzebuje dodatkowych opcji segmentacji kontrahentów). Moduł DYSANT Kontakty pozwala na utworzenie specjalnej sekcji na karcie kontrahenta lub kontaktu, gdzie gromadzone są dane specyficzne dla danej organizacji lub jednej z organizacji działającej w grupie (np. dodatkowy wymiar segmentacji, termin płatności jako klient lub jako dostawca, opiekun klienta itp.).

Wybierz wersje i słowniki przystosowane do swojej branży

Branże mają swoją specyfikę nawet w obszarach, takich jak dane kontrahentów. Przykładowo dla logistyki ważny będzie numer EORI kontrahenta, dla terminala kontenerowego dostęp do numerów PKD klienta, dla administracji publicznej ważne będzie, by w sekcji adresu znalazło się pole "poczta" i "numer skrzynki ESP, a dla firm wchodzących w skład międzynarodowych organizacji ważnym będzie możliwość wskazania, że dana firma wchodzi w skład grupy kapitałowej. Każdą z tych opcji możesz znaleźć w DYSANT Kontakty.

Słowniki dla administracji publicznej

Administracja publiczna jak żadna inna branża wymaga osobnego traktowania ze względu na swoją specyfikę. Znajduje to również odzwierciedlenie na karcie kontrahenta, na której gromadzone są dodatkowe dane tj. skrzynki ESP (skrytka ePUAP), dane adresowe zawierające m.in. województwo, powiat, gmina, poczta, skrytka pocztowa, klasyfikacja ze względu na RODO, inne słowniki zwrotów grzecznościowych, inne słowniki płci itp. DYSANT Kontakty występuje w specjalnej, gotowej do użycia wersji przeznaczonej dla administracji publicznej, w szczególności do współpracy z modułem DYSANT EZD.

Zlecaj zadania i ustawiaj alarmy

Zadania i terminy są standardowym mechanizmem platformy DYSANT, które mogą być tworzone w kontekście dowolnych obiektów, w dowolnych modułach. Terminy to nic innego, jak alarmy, „przypominajki” związane z tym, że coś trzeba w kontekście danej organizacji lub kontaktu zrobić. Zadania natomiast są podprocesami (osobny, dowolnie modelowany workflow) związane z obiektem, którego dotyczą. Czyli zadanie może być związane z organizacją, osobą, fakturą, przetargiem, umową, reklamacją itd. Zadanie można zlecić samemu sobie lub innej osobie w organizacji. W większych organizacjach zadania mogą być zlecane innym komórkom, w których są dekretowane na inne osoby w tych komórkach.
Zadania różnego typy mogą być sterowane różnymi wersjami procesów (np. Wymagające potwierdzenia przez przełożonego, wymagające potwierdzenia przez zleceniodawcę zadania itd.). Zadania to potężny i elastyczny mechanizm, który możemy stosować w każdym module na platformie DYSANT. Przykłady zadań i terminów
● dla kontaktów
- zaktualizować status płatnika VAT
- zaktualizować informacje o składzie Zarządu i strukturze kapitałowej
- zaktualizować informacje o wysokości zatrudnienia zaktualizować czy kontrahenta nie znajduje się na czarnej liście dostawców spółki matki
● dla umów
- sprawdzić poziom obrotów za ostatni rok
- zweryfikować poziom realizacji umowy
- zaktualizować zgodność obrotów z poziomem rabatów
Część z alarmów może być zautomatyzowanych (integracja, RPA) i wysyłać jedynie powiadomienia o odchyleniach wskaźników, a część wymaga pracy manualnej, podjęcia działania przez człowieka.

Notatki i załączniki w jednym miejscu

System obiegu dokumentów i informacji ma z jednej strony wspierać sprawną obsługę procesów (workflow), z drugiej jednak strony ma za zadanie usprawniać pracę grupową i komunikację. W trakcie realizacji procesu, na poszczególnych jego krokach użytkownicy potrzebują się komunikować ze sobą — do tego służy właśnie zakładka notatki. Notatki mogą być tworzone wraz z załącznikami oraz powiadomieniami do innych użytkowników o utworzeniu notatki, mogą być również tworzone w relacji notatka — odpowiedź — odpowiedź itd., tworząc swoistą strukturę drzewiastą pytań i odpowiedzi. Jednak tym, co czyni notatki wyjątkowym w tym ujęciu to fakt, że są one tworzone i utrzymywane w kontekście dokumentu, którego dotyczą. Innymi słowy, komunikacja w sprawie kontaktu, faktury, umowy, czy reklamacji nie wymaga osobnego kanału komunikacji (maila, chatu), tylko jest realizowana jako „żywa dokumentacja miękkiej komunikacji”, która dzieje się w związku z danym procesem.

Audytuj procesy za pomocą sekcji Historia

Historia procesu pokazuje nam nie tylko, kto i jaką akcję obiegową wykonał w danym kroku procesu (akceptował, zwracał, odrzucał itp.). Historia zawiera również informacje na temat:
- Zmian, jakie użytkownicy wykonali w poszczególnych polach formularzach, prezentująca treść historyczną i bieżącą (z jakiej wartości, na jaką zmieniono termin płatności na fakturze). Stanowi to nieocenioną wartość z punktu widzenia audytu, ponieważ bez względu na to, jak wiele razy wartość w danym polu była zmieniana, zawsze jesteśmy w stanie zweryfikować kto, kiedy i jakich zmian dokonał.
- Akcji dodatkowych wykonanych na formularzu, np. Użytkownik Adam Kowalski dodał załącznik, dodał notatkę, uruchomił powiadomienie itp.

”Ciemny kokpit” - inteligentne monitorowanie zdarzeń w procesie

W historii danego dokumentu znajduje się bardzo dużo informacji. Z jednej strony to dobrze, bo mamy pełny obraz zdarzeń, z drugiej strony utrudnia to jej analizę. Przed podobnym problemem stanęło kiedyś lotnictwo, gdzie pulpity sterowania samolotami pasażerskimi wyglądały jak bożonarodzeniowe drzewko, co znacznie utrudniało wychwytywania krytycznych informacji. Airbus spopularyzował koncepcję „Dark Cockpit” znaną również jako „No white lights”, co w skrócie oznaczało, że jeśli dany parametr przyjmuje standardowe wartości, to nie powinien być widoczny. Na pulpicie powinny pojawiać się (wyróżniać) tylko te zdarzenia, które wymagają uwagi pilota. Platforma DYSANT oferuje unikalny mechanizm definiowania reguł „ciemnego kokpitu”, tak aby w historii wyróżniały się te zdarzenia, które w danym module, przy danej definicji procesu, przy danej specyfice organizacji uznane są warte uwagi, istotne, krytyczne. Poziom monitorowania może być dostosowany do preferencji, w każdym razie mechanizm ten ma realizować zasadę „jeśli wszystko przebiega standardowo, to nie jest dla mnie interesujące, pokaż mi to, co jest nietypowe”. Jeśli wszystko idzie jak po sznurku, wszyscy akceptują, wszystko dzieje się w terminie - „żadna lampka się nie zapala”. Jeśli jednak w procesie przekroczono terminu, pojawiają się negatywne opinie, zwroty do uzupełnienia itp. - to wyróżniamy takie informacje, aby można je było łatwiej wychwycić. Może być to szczególnie przydatne dla audytorów, controllingu.

Graficzny podgląd obsługiwanego procesu

Platforma DYSANT korzysta z międzynarodowych standardów we wszystkich miejscach, w których to tylko możliwe. Jednym z nich jest standard modelowania procesów BPMN. Dzięki takiemu podejściu nasz silnik workflow może korzystać z procesów zamodelowanych w dowolnych narzędziach zewnętrznych służących do modelowania wymagań na systemy informatyczne, w tym do modelowania procesów, od najprostszych i darmowych (bpmn.io) po zaawansowane (Visual Paradigm). Pozwala nam to również na łatwą wizualizację procesu w kontekście dowolnego dokumentu. Dzięki temu użytkownik w każdej chwili, na dowolnym dokumencie, którego obieg sterowany jest poprzez workflow, może uruchomić podgląd bieżącego stanu obsługi procesu. Podgląd ten wyróżnia ścieżkę, jaką proces przebył do danego dokumentu i w szczególny sposób oznacza krok, stan, w którym dokument znajduje się w danej chwili. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może łatwo się zorientować, gdzie znajduje się w danej chwili oraz „dokąd proces pójdzie”, gdy użytkownik wybierze dostępne akcje obiegowe (zaakceptuj, odrzuć, zwróć). Pozwala to wspomagać użytkowników stojących przed dylematami w stylu „a co się stanie, gdy zaakceptuję ten dokument, to dokąd on pójdzie?”.
© 2023 XANT sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone