Faktury

Obieg faktur w integracji z KSeF to jedno z kluczowych rozwiązań w obszarze zarządzania wydatkami organizacji
Zacznij szybko od prostego obiegu zintegrowanego z KSeF, zachowując pełną elastyczność skalowania do kompletniej obsługi procesów zakupowych

Proces obiegu faktury (ustandaryzowany)

Charakterystyka danej organizacji determinuje kształt procesu obiegu dokumentów kosztowych. Z powodzeniem możemy jednak przyjąć, że w każdym procesie występuje kilka kluczowych, analogicznych kroków w których faktury są przyjmowane rejestrowane akceptowane weryfikowane i przenoszone do systemu finansowo księgowego. Poniżej znajdziesz zarówno ideogram kroków, jak i bardziej precyzyjną i zarazem uniwersalną definicję standardowego obiegu, która wraz z mechanizmami dekretacji faktur wewnątrz komórek, pozwalają na niezwykle szybkiej uruchomienie podstawowej wersji systemu w Twojej organizacji.

Zróżnicowane źródła wpływu faktury

Potrafimy zapanować nad wieloknałowym wpływem dokumentów kosztowych, w różnych lokalizacjach. Przyjmujesz faktury w róznych oddziałach, biurach podawczych, sekretariatach, a do tego mailem, przez ePUAP, efaktura.gov.pl i do tego KSeF. Żadnej problem, wszystkie zostaną zdigitalizowane, sprawdzone pod kątem istnienia duplikatów, zweryfikowane pod względem poprawności, sprawdzone pod kątem automatycznej dekretacji i wprowadzone do obiegu. A do tego przy możliwie najmniejszym zaangażowania pracy manulanej.

KSeF - przyjmuj i wysyłaj faktury bez obaw, łącz je z załącznikami wysyłanymi mailem

Gotowa integracja z KSeF umożliwia zautomatyzowaną obsługę faktur zakupowych (oraz przychodowych) dla jednej lub wielu organizacji w ramach jednej aplikacji (przypadek grup kapitałowych obsługiwanych łącznie w jednej aplikacji).
Generator podglądu faktury umożliwia wyświetlenie otrzymanego z KSeF pliku XML jako dokumentu PDF.
Synchronizacja czasowa i na żądanie. Faktury z KSeF są pobierane stale, np. w interwale co 5 min. Możemy również, w dowolnej chwili, uruchomić synchronizację ręczną.
Architektura opracowanych mechanizmów integracji umożliwia jednoczesną obsługę środowisk produkcyjnych, testowych oraz deweloperskich.

OCR-owanie faktur papierowych i wpływających e-mailem

DYSANT Faktury (lub szerzej DYSANT Procurement Suite) oferuje rozszerzenie w postaci silnika OCR z aplikacją przeznaczona do rozpoznawania wzorców faktur (krajowych i zagranicznych). OCR nie tylko rozpoznaje znaki i identyfikuje dane, ale rozpoznaje, weryfikuje ich strukturę oraz dokonuje ewentualnych obliczeń, gdy dane na fakturze nie pasują do formatu danych na formularzu. Przykładowo:

 • na fakturze termin płatności wskazano jako 14 dni od daty wystawienia faktury - na formularzu pole “termin płatności” jest polem typu Data o formacie - YYYY-MM-DD. OCR musi nie tylko rozpoznać, które informacje dotyczą terminu płatności ale również musi je umieć zinterpretować w powiązaniem z danymi zidentyfikowanymi jako “termin wystawienia faktury”
 • gdy na fakturze wskazano, że termin płatności należy liczyć od daty wpływu faktury to OCR w powiązaniu z logiką aplikacją musi obliczyć termin płatności w kontekście daty rejestracji faktury w systemie (lub jej zarejestrowania w KSeF)
 • gdy faktura jest wystawiona przez krajowego dostawcę jednak w walucie obcej oraz podlega mechanizmowi płatności podzielonej (Split Payment), OCR musi rozpoznać osobne rachunki bankowe do płatności wartości netto w walucie i płatności VATu w PLN.

To wszystko oraz wiele więcej to unikatowe kompetencje automatyzacji DYSANT Faktury.

OCR-owanie faktur krajowych i zagranicznych

Faktury krajowe przedstawiają pewną złożoność, którą potęgują faktury zagraniczne. Faktury angielskie, włoskie, niemieckie, francuskie, tureckie, węgierskie nie dość, że operują nieco odmiennym alfabetem to mają inne formaty rachunków bankowych, inne waluty, a nierzadko zupełnie niespotykany układ danych na fakturze.DYSANT Faktury we współpracy z DYSANT Extractor (platforma OCR/ICR/OMR) to nie tylko właściwa i wielojęzyczna technologia, ale również gotowe, oparte na wielu latach doświadczeń wdrożeniowych aplikacje OCR do rozpoznawania różnych typów dokumentów, w tym faktur krajowych i zagranicznych. Platforma OCR nie tylko rozpoznaje dane, ich struktury, czyści dane, oblicza niezbędne informacje, ale również oferuje mechanizmy integracyjne do systemów trzecich by móc je np. odpytać o numer zamówienia, listu przewozowego. Czyni to platformę OCR elementem środowiska robotyzacji (RPA - Robotic Process Automation).

OCR-owanie faktur elektrycznych z odczytaniem danych szczegółowych dla PPE

Każdy, kto ma do czynienia z fakturami elektrycznymi, które dotyczą więcej niż jednego PPE (Punktu Poboru Energii) wie jak wiele danych wymagających weryfikacji się na nich znajduje. W ramach naszej platformy OCR (DYSANT Extractor) przygotowaliśmy specjalną aplikację do ekstrakcji danych z faktur elektrycznych, która odczytuje całe blogi danych dotyczących zużycia i kosztów na poszczególnych PPE.

ePUAP i PEF

Administracja publiczna oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej z pewnością docenią, że z DYSANT Faktury zintegrowane są również inne źródła faktur, tj. wskazane w przepisach portale usług publicznych (np. w obszarze zamówień publicznych). Aplikacja może hurtowo lub sleketywnie pobierać faktury z takich źródeł jak skrzynki ESP zdefiniowane w ramach ePUAP oraz po API z Platformy Elektronicznego Fakturowania, dostępnej pod adresem efaktura.gov.pl (w ramach europejskiej inicjatywy OpenPeppol).

KSeF - załączniki dodawane automatycznie

KSeF nie obsługuje załączników do faktur, które mogą okazać się niezbędne by uzyskać stosowne akceptacje w obiegu dokumentów kosztowych. DYSANT Faktury oferuje adres e-mail do przesyłania załączników. Gdy dostawca prześle stosowne dokumenty na wskazany adres DYSANT Faktury doda je automatycznie w systemie do faktury pobranej z KSeF.

Wstrzymaj obieg do czasu rejestracji kontrahenta

Zdarzają się sytuacje, gdy rejestrujemy w systemie fakturę, której wystawca nie figuruje w naszych systemach jako dostawca. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać logika procesów rejestracji kontrahenta jako dostawcy. Kto to może robić, kiedy i w jakim systemie oraz jak taka informacja powinna być propagowana pomiędzy systemami.Zdarza się, że dostawca musi zostać zarejestrowany w systemie ERP, skąd jego dane wyświetlane (lub pobierane) do aplikacji DYSANT. Często jest jednak tak, że dostawcy pojawiają się na platformie DYSANT jako oferenci, potencjalni dostawcy i dopiero gdy mamy pewność, że dojdzie do zdarzenia gospodarczego, to po wypełnieniu zadań procesu rejestracji nowego dostawcy w DYSANT Kontakty (weryfikacja danych, statusu płatnika VAT, czarnych list, rachunku bankowego, KRS-u itp.), kontrahent taki jest awansowany na dostawcę, a jego dane są przenoszone do systemu ERP.Jeśli w międzyczasie procesy zakupowe zostały już obsłużone, możemy wstrzymać fakturę w specjalnie przewidzianym dla niej kroku — oczekiwania na rejestrację kontrahenta.

Wskaż zamawiającego, gdy aplikacja sama go nie obliczy

Gdy nie utworzymy żadnych reguł, musimy wskazać użytkownika lub grupę użytkowników, których zadaniem będzie weryfikacja faktur oraz ich dekretacja na zamawiających. Z reguły, rolę tą pełni biuro podawcze lub Księgowość. Już na tym etapie aplikacja służy podpowiedzią - potrafi wskazać, kto był zamawiającym dla ostatniej faktury od danej firmy.Aplikacja pozwala nam uwolnić czas tych osób poprzez stosowanie reguł biznesowych, automatycznie sterujących obiegiem. Przykładowe reguły:

 • Jeśli faktura wpłynie mailem na adres ABC@naszorganizacja.pl, to skieruj ją do Działu Marketingu jako do zamawiającego, jeśli na adres ACD@naszaorganizacja.pl to do działu Administracji.
 • Jeśli wśród pozycji faktury znajdzie się ciąg znaków "laptop" to skieruj ją do Działu IT jako do zamawiającego.
 • Jeśli zidentyfikowano na fakturze numer zamówienia, którego ona dotyczy to sprawdź elementy maski tego zamówienia; jeśli trzecia pozycja maski tego numeru to:
 • LOG - to skieruj do Logistyki
 • MKT - to skieruj do Marketingu
 • FIN - to skieruj do Finansów
 • IT - to skieruj do Działu IT
 • a jeśli ponadto ostatni element maski to "WK" to w polu logistyk (zamawiający) ustaw Witolda Klepackiego

Faktury magazynowe i kosztowe w jednym miejscu

W szczególności w firmach produkcyjnych istotne znaczenie mają faktury magazynowe, które z reguły wymagają nieco odmiennego traktowania niż faktury kosztowe. Z reguł jest to zaangażowanie innych osób w obiegu (osoby weryfikujące rozbieżności, kupcy, menedżerowi zakupów, itp.), a czasami (przy parowaniu z zamówieniami) wymaga to integracji z różnymi systemami, w których tworzone są zamówienia dla tych faktur.W DYSANT Faktury możemy definiować różne ścieżki obiegu dla faktur magazynowych i kosztowych. Przewidzieliśmy również mechanizmy, które na poziomie pozycji faktur umożliwią wskazywanie zaistniałej rozbieżności cenowej i ilościowej materiałów i towarów. Takie rozbieżności mogą posłużyć jako element reguły kierującej do określonych osób zajmujących się rewizją takich rozbieżności.

MavericBuy, czyli nie było formalnej zgody na ten zakup

Maveric Buying to termin, który określa wydatki realizowane poza regulaminem, procedurami, polityką zakupową danej organizacji. Z reguły sprowadza się do tego, że najpierw zamawiamy towar u dostawcy, a dopiero później wykonujemy procedury zakupowe (porównujemy oferty, negocjujemy warunki, podpisujemy umowy, uzyskujemy akceptacje dla zamówień). Skutkuje to często obniżeniem jakości zakupów (kupujemy na gorszych warunkach niż moglibyśmy), dezorganizacją pracy (konieczne poszukiwania zamawiającego dla wpływającej faktury) oraz podejrzeniami o nierzetelność wyboru dostawcy. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy zakupy w tym trybie są nieuniknione, zatem system powinien tworzyć wąską i kontrolowaną przestrzeń, w której są one możliwe.Sam moduł DYSANT Faktury oferuje wariantowość wyboru wdrożenia, od uproszczonej wersji obiegu, w przypadku gdy dokument można łatwo powiązać z dokumentem źródłowym (zamówieniem, umową) po wersję, w której nie ma i nie było formalnej zgody na dany wydatek. W takim przypadku należy zrealizować obieg zakupu zgodnie z przyjętą regułą zakupową dla danej kategorii wydatków (np. materiały biurowe vs. awaryjny remont linii produkcyjnej vs. zakupy CAPEXowe).Innym aspektem Maveric Buying jest ich systematyczne rugowanie, co jest możliwe tylko, gdy system pozwala nam na ich monitorowanie i raportowanie. Również takie, różnowymiarowe opcje Maveric Buys są dostępne w ramach DYSANT Faktury.

Dekretuj fakturę na pracowników w Twojej komórce organizacyjnej

Faktury po przesłaniu do komórki merytorycznej muszą do kogoś trafić. Z reguły jest to wyznaczona osoba, sekretariat lub kierownik tejże komórki. Te osoby rzadko są jednak tymi, które odpowiadają za zakup i muszą przesłać fakturę do kolejnych osób odpowiedzialnych za weryfikację zgodności faktury z zamówieniem, weryfikację dostawy. Zdarza się również tak, że dekretacja taka ma charakter wielopoziomowy, gdzie dyrektor departamentu dekretu je fakturę na naczelnika, naczelnik na pracownika, a ten jeszcze na magazyn. Tak zadekretowana faktura, zbiera kolejne parafki po to, by finalnie trafić do osoby w komórce organizacyjnej, która jest uprawniona do tego, żeby dokonać formalnej akceptacji merytorycznej faktury i przesłać ją do kolejnego kroku w procesie, na przykład weryfikacji formalno-rachunkowej w księgowości.DYSANT Faktury oferuje szereg możliwości dekretacji faktury na podległych pracowników, dekretacji do innych komórek potwierdzających realizację zakupu lub dostawę (odbiorca usługi, magazyn itp.). Elastyczny model uprawnień umożliwia również definiowanie ról lub osób, które dysponują uprawnieniami do ostatecznej akceptacji merytorycznej w imieniu komórki organizacyjnej (może być to kierownik komórki, wskazana rola w komórce organizacyjnej lub osoba, której nadano takie uprawnienie).

Zbierz potwierdzenia i akceptacje od innych komórek

Komórka merytoryczna często potwierdza jedynie, że faktura jest zgodna z zamówieniem. Jednak potrzeby w zakresie weryfikacji faktur mogą być znacznie szersze. Faktury zbiorcze, dotyczące usług zlecanych przez różne komórki (np. usługi kurierskie, transport) wymagają, aby do jednej pozycji na fakturze „przyznały się” w różnych częściach inne komórki organizacyjne. Komórka merytoryczna może pełnić funkcję wyłącznie koordynującą do czasu aż całość faktury, każda cześć każdej pozycji na fakturze, uzyska potwierdzenie i akceptację.Zdarza się również, że proces akceptacji faktury jest tak złożony, że wymaganych jest w wiele różnych akceptacji i potwierdzeń w obrębie każdej z komórek biorących udział w obiegu, a każde potwierdzenie wymaga stosownej „pieczątki” z datą i nazwą użytkownika (sporządzono, sprawdzono, zatwierdzam itp.).Dla każdego z takich scenariuszy DYSANT Faktury ma stosowne narzędzia i wersje interfejsu użytkownika.

Wyeliminuj zbędne czynności pomocnie, które obciążają księgowość

Księgowość nie tylko weryfikuje poprawność dokumentów kosztowych, ale również zajmuje się „ściganiem” użytkowników w celu uzupełnienia niezbędnych informacji (numerów zadań, zamówień, umów, PZ). DYSANT Faktury sprawia, że dokumenty docierające do księgowości zostały wyposażone we wszystkie niezbędne informacje, tak by nie trzeba było ich zwracać do komórek merytorycznych czy szukać osób odpowiedzialnych za ich uzupełnienie.Aplikacja może sprawdzać, czy w poprzednich krokach obiegu faktury zostały uzupełnione wszystkie niezbędne informacje, a jeśli nie to blokować dalszy obieg lub wymuszać dodanie wyjaśnień i notatek. W ten sposób aplikacja pilnuje procedur, przypomina o niezbędnych informacjach i gromadzi miękką komunikację w postaci notatek, załączników, podpiętych wiadomości e-mail.

Sprawdź rachunek bankowy, na który zamierzasz dokonać przelewu

Automatyczna kontrola rachunków bankowych pozwala zweryfikować przede wszystkim, czy numer rachunku bankowego jest poprawny oraz, czy zgadza się on z numerami rachunków bankowych kontrahenta, zatwierdzonych do płatności?

Bądź gotowy na MPP przy fakturach walutowych od krajowych dostawców

Faktury walutowe od krajowych dostawców zawierają dwa rachunki bankowe, jeden rachunek dla kwoty netto w walucie, drugi dla kwoty VAT wyrażonej w złotówkach (Split Payment / MPP).DYSANT Faktury potrafi rozpoznawać oba typy rachunków bankowych na fakturze oraz dokonywać stosownych weryfikacji ich poprawności. Jednocześnie aplikacja dostosowuje się tak, aby umożliwić przeliczenie kwot w EUR na PLN wg zadanego kursu wymiany (pobieranego automatycznie ze wskazanego banku lub definiowanego przez użytkownika) i obliczenia kwoty przelewu VAT w PLN.

Automatycznie sprawdzaj czy dostawcy podają poprawny termin płatności

Termin płatności na fakturach od dostawców może mieć charakter domyślny, np. gdy na ogół kupujemy z 30-dniowym terminem płatności. Jednak może on być przedmiotem dodatkowych uzgodnień jednorazowych (np. na pojedynczym zamówieniu) lub uzgodnień długoterminowych (np. na umowach). Aplikacja porównuje termin płatności każdej faktury z innymi informacjami na karcie kontrahenta (w najprostszej wersji aplikacji) i na powiązanych umowach i zamówieniach (w rozszerzonej wersji rozwiązania DYSANT Procurement Suite).

Weryfikuj zgodność danych dostawcy w locie

Dostawcy potrafią zmieniać nazwy, formy prowadzonej działalności czy adres siedziby. Z reguły takie informacje unikają uwadze osób zatwierdzających merytorykę kosztów. Aplikacja DYSANT Faktury ma wbudowany mechanizm porównujący zgodność tych danych z danymi, które posiadamy w naszym systemie. Gdy informacja się różni, to pole, które je reprezentuje rozpala się kolorową obwódką, której zadaniem jest przyciągnięcie Twojej uwagi do tego zagadnienia.

Zapewnij sobie dowody na wykonanie weryfikacji podatnika VAT

Sprawdzanie, czy wystawca faktury VAT jest zarejestrowany jako czynny płatnik tego podatku, to obowiązek (najczęściej) księgowości. Aplikacja pozwala nie tylko na błyskawiczną weryfikację dostawców krajowych i zagranicznych pod tym kątem. Zapytania do rejestrów publicznych wraz z datą i identyfikatorem zapytania są zachowywane na karcie kontrahenta lub w historii formularza faktury.

Szybko weryfikuj dokumenty źródłowy (zamówienie, PZ, zadanie, inwestycja)

Każda branża ma swoją specyfikę i nomenklaturę. Każda firma ma nieco inny podział obowiązków w procesie opisywania faktur. Jednak tam, gdzie to możliwe przenosimy mechanizmy znane użytkownikom (np. pieczątka) na wersję elektroniczną, tak aby, jak najmniej ingerować w przyzwyczajenia, jednocześnie korzystając z cyfrowej formy wprowadzanych danych.
Tam, gdzie to możliwe umożliwiamy parowanie faktur z korespondującymi pozycjami na zamówieniach i umowach (musimy dysponować dostępem do zewnętrznych baz zamówień i umów, chyba że korzystasz z naszych modułów DYSANT Zamówienia, DYSANT Umowy, które stanowią element rozwiązania DYSANT BSM - Business Spend Management. System pracuje również w trybie hrybrydowym, gdzie część dokumentów źródłowych dostępnych jest w modułach DYSANT, a część w specjalistycznych systemach trzecich (transportowych tj. CarLo, czy systemach ERP, gdzie tworzone są zamówienia magazynowe, np, SAP, Infor, IFS).

Dekretuj na MPKi

W obiegu dokumentów kosztowych kluczowym zagadnieniem jest wskazanie miejsca powstawania kosztu w organizacji (potocznie zwany MPKiem). LIsta MPKów z reguły stanowi jeden z wymiarów księgowania kosztów i z tego powodu powinna być zintegrowana z systemem ERP lub przynajmniej korzystać z tych samych słowników.Dekretacja w DYSANT Faktury możliwa jest na wiele wymiarów jednocześnie, MPKi są tylko jednym z nich. Nawet gdyby MPKi były jednym wymiarem dekretacji kosztów to wyzwaniem jest dekretacja częściowa, gdy pozycje faktury nie są wprost powiązane z MPKami. Przykładowo, gdy zakup 2 laptopów (zapisanych w jednej pozycji) przypisujemy do różnych MPKów.Dekretacja na MPKi może być powiązana tym, w jakim stopniu poszczególne komórki / użytkownicy “przyznali” się do kosztów opisanych w poszczególnych pozycjach.NIektóre wersje obiegu faktur zakładają, że dekrety wskazujące na konkretne MPKi muszą zostać zaakceptowane przez komórki reprezentujące wskazane MPKi_

Dekretacja wg stanu zatrudnienia w komórkach organizacyjnych

Częstym jest, że koszty których beneficjentami są pracownicy kilku komórek organizacyjnych są rozdzielane pomiędzy te komórki (MPK-i) proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób, w danym okresie. I tak, jeśli w miesiącu styczniu 2023 mamy następujący stan zatrudnienia:

 • Sprzedaż - 12 osób
 • Marketing - 8 osób
 • Dystrybucja - 15 osób,

to rozdzielanie kosztów zakupów, których beneficjentami byli pracownicy tych komórek (np. chemia gospodarcza na tym samym piętrze, uzupełnienie mydła w łazienkach) powinny być rozdzielone pomiędzy te komórki w stosunku:

 • Sprzedaż - 12/(12+8+15) = 0,342857142857143
 • Marketing - 18/(12+8+15) = 0,514285714285714
 • Dystrybucja - 15/(12+8+15) = 0,428571428571429

Zamiast robić to ręcznie dla każdej faktury przez różne osobny, które będą zadawać to samo pytanie, wygodniej jest zasilić aplikację (np, z systemu kadrowego, albo z bazy struktury organizacyjnej)

Dekretuj na Konta

Konta mogą być jedynym, jak również dodatkowym wymiarem dekretacji kosztów. Możliwe jest budowanie zależności jakie konta powinny być wyświetlane dla wybranych wcześniej MPK-ów bądź jakie MPK-i można wybrać po wybraniu danego konta. W niektórych przypadkach (np. energia elektryczna zużywana na potrzeby produkcji ciepła), dekretacja może dotyczyć wyłącznie kont, np. reprezentujących kotłownie.

Dekretuj na inne wymiary i twórz reguły dozwolonej kombinacji ich wartości

Wymiarów księgowania kosztów może być dowolnie więcej, np. produkt, rodzaj, typ, komponent, rynek, transakcja, księga, obiekt. Możesz używać przy danym dekrecie jednego, wielu dekretując zadaną kwotę z faktury na konto, MPK, obiekt i produkt, wskazując jednocześnie typ transakcji (np. zakup środków trwałych). Wszystko zależy od tego, jak skonfigurowano Twój system ERP. DYSANT Faktury może się do tych wartości świetnie dostosować.

Reguły powiązań wartości różnych wymiarów dekretacji na tym samym dekrecie

Strona administracyjna aplikacji pozwala tworzyć reguły dozwolonych kombinacji wartości, tak by można było łatwo zapewnić poprawność danych, np. jeśli ktoś wybierze dany typ transakcji, to nie może już wybrać wybranego MPK-u lub konta. Czy dane konto wymaga podania MPK-u, a jeśli tak, to jakie MPK-i są dozwolone.Tego typu reguły mają sprawić aby dekretowanie kosztów było szybsze bezbłędne i bardziej intuicyjne.

Przenieś dekretację kosztów na pracowników merytorycznych

Jednym z celów wdrożenia aplikacji do obiegu faktur jest zminimalizowanie czynności, do wykonywania których zmuszeni są pracownicy księgowości. Możemy to realizować za pomocą DYSANT Faktury, przenosząc (przynajmniej częściowo) obowiązek dekretacji kosztów na pracowników komórek merytorycznych. Może się jednak okazać to złożone, ponieważ pracownicy tacy nie zawsze są obeznani z terminologią słowników przeznaczonych do wymiarowania kosztów. Tutaj z pomocą przychodzi mechanizm Pomoc w wyborze wymiaru, który może zadać proste pytania dotyczące poniesionego kosztu, aby zaproponować odpowiednie wartości lub podać rozszerzone opisy słownikowe poszczególnych wymiarów, które będą czytelne dla użytkowników biznesowych.

Na tym jednak nie koniec. Aplikacja DYSANT Faktury oferuje dodatkowe mechanizmy przyspieszające i ułatwiające dekretację kosztów. Należą do nich szablony dekretacji i metadekretacja.

Dlaczego stworzyliśmy metadekretację?

 1. Wartości słowników używanych do dekretacji mogą być niezrozumiałe dla użytkowników biznesowych. Aby mogli oni dekretować faktury lub chociaż ich część potrzebne są mechanizmy, które są zrozumiałe i jednoznaczne dla użytkowników w komórkach merytorycznych.
 2. Użytkownicy biznesowi nie muszą widzieć wszystkich wartości w słownikach wymiarów dekretacji. Oni będą używać tylko niektórych na liście kont czy MPK-ów powiązanych z ich rolą w organizacji, czy komórką organizacyjną, do której są przypisani. Należy dostarczyć mechanizmy, które sprawią, że użytkownicy będą widzieć tylko te wartości poszczególnych wymiarów dekretowania, które są dla nich dostępne.
 3. Użytkownicy nie znają reguł rządzących tworzeniem kombinacji wymiarów (np. które konta wymagają lub nie, dodania MPK-u, a jeśli tak to, jakie MPK-i są dopuszczalne do sparowania z danym kontem). Należy stworzyć mechanizmy, które po wybraniu wartości jednego wymiaru (np. konta) będą udostępniać listę wartości innych wymiarów (np. MPK-ów), które są możliwe, do parowania. Użytkownik powinien zatem po wskazaniu konta zobaczyć tylko te MPKi, które są dla niego dostępne i jednocześnie tylko te, które księgowość dopuszcza do parowania ze wskazanym kontem.

Metadekretacja nie tylko zaprzęga do pracy opisane powyżej mechanizmy ale dodaje jeszcze jeden poziom abstrakcji. Otóż metadekretacja zapewnia użytkownikom dostęp do:

 • personalizowanych (stworzonych dla użytkownika, grupy użytkowników, komórki organizacyjnej) list
 • czytelnych, opisowych i zrozumiałych (np. uzupełnienie materiałów biurowych w dziale obsługi klienta)
 • predefiniowanych kombinacji wartości wymiarów dekretacji (np. zakup uzupełniania materiałów biurowych

Innymi słowy, użytkownik widzi listę, w stylu:

 • Zakup materiałów biurowych w Twoim dziale.
 • Zakup usług serwisowych do maszyny A, na hali B.
 • Zakup paliwa (ale nie kosmetyków) do samochodu służbowego handlowca w Pionie A.

Z każdym wyborem stoi określona kombinacja wartości wymiarów (np. konta i MPK-u).

W ten sposób, pomimo złożoności wdrożenia systemu ERP, ilości i złożoności wymiarów, na które księgujemy koszty, jesteśmy w stanie dostarczyć intuicyjne mechanizmy przenoszące znaczną część ciężaru poprawnej dekretacji kosztów z księgowości na komórki merytoryczne.

Dekretuj na zadania i związane z nimi źródła finansowania

Podczas gdy organizacje biznesowe dekretują na konta i MPK-i, jednostki organizacji publicznej korzystają z dodatkowych sposobów planowania i opisywania wydatków. Mowa tutaj o budżetach, JRWA, zadaniach, źródłach finansowania. Mamy tutaj do czynienia z elektroniczną wersją typowej pieczątki, którą przybija się na fakturze, jednak tutaj wartości nie są wpisywane ręcznie tylko wyszukiwane i wskazywane ze słowników (podpowiadanie w trakcie wpisywania). Poszczególne wybory są sprawdzane, walidowane i mogą mieć wpływ na obieg faktury. Nie pozostaje to również bez znaczenia na możliwości wielowymiarowego raportowania wydatków wg podanych parametrów.

Dekretuj pozycjami lub kwotowo

Dekretowanie w powiązaniu z pozycjami na fakturze jest powszechnie wykorzystywaną praktyką. Wskazujemy, jaka część pozycji faktury powiązać z konkretną kombinacją wymiarów dekretacji (konto + MPK + …. Inne wymiary, jeśli są niezbędne).Zdarzają się jednak faktury wielopozycyjne (np. 100 pozycji na 3 stronach) np. usługi kurierskie z całego miesiąca, zbiorcze rozliczenie z dostawcami usług zarządzania flotą itp. Manewrowanie udziałem pozycji w dekretach może okazać się w takim przypadku czasochłonne.Szukając kompromisu pomiędzy precyzją a czasem obsługi faktury, możemy posłużyć się dekretowaniem wartościowym.W takim przypadku DYSANT Faktury nie będzie zwracał uwagi na kompletność dekretacji poszczególnych pozycji na fakturze, koncentrując się tylko na całkowitej wartości faktury.

Przyspiesz przetwarzanie faktur przenosząc dekretację na zamówienia i umowy

Wiele organizacji nie dysponuje dojrzałą polityką zakupową, która jasno definiuje reguły, procesy i pożądane zachowania w procedurze zakupowej. Od sposobu definiowania potrzeb, planowania budżetów, doboru i oceny dostawców, przez zgłaszanie potrzeb, obsługę formalnych procedur zakupowych, aż po zarządzanie płynnością i oczywiście obieg faktur zakupowych. W wielu przypadkach to właśnie proces obiegu faktur realizuje prawie wszystkie te funkcje. To tutaj ocenia się zasadność zakupu, wysokość cen, rozstrzyga się niezgodności i akceptuje dokumenty do płatności.

Jednak to nie tak powinno być.

 • Budżety buduje się na podstawie planowania potrzeb.
 • Umowy definiują warunki współpracy, terminy dostaw, ceny, sposoby dokumentowania dostaw, osoby uprawnione itd. Umowy również wskazują określone inwestycje, produkty, rynki, których mają dotyczyć związane z nimi i planowane zakupy. Zatem to tutaj można już w wielu przypadkach, stworzyć wzorzec dekretacji dla zakupów powiązanych z daną umową.
 • Zamówienia bazujące na zapotrzebowanych lub umowach powinny się odnosić do planów, potrzeb, budżetów, umów. Zamówienie jest podstawą do wystawienia faktury, treść faktury powinna być de facto w 100% zgodna z treścią zamówienia.

Możemy zatem dekretować koszty w powiązaniu z pozycjami zamówienia, a gdy przychodzi faktura, to jej sparowaniu z zamówieniem, dekretacja zostanie przeniesiona automatycznie z zamówienia na fakturę, redukując znacznie wolumen pracy związanej z obiegiem faktury zakupowej.

Jeśli faktura powołuje się na zamówienie (na fakturze dostawca podał numer zamówienia) to faktura zostanie automatycznie przekazana do osoby zamawiającej (lub właściwego magazynu), bez zbędnej zwłoki i pomyłek. Komórka merytoryczna musi jedynie potwierdzić, że usługa została poprawnie wykonana, towar dotarł do odbiorcy lub na magazyn i jest zgodny z zamówieniem. To są dosłownie jedno, dwa kliknięcia „Akceptuję” i faktura od wejścia do organizacji (np. pobrania jej z KSeF) jest zatwierdzona pod względem merytorycznym i trafia do weryfikacji formalno-rachunkowej. Jeśli dekretacja była wykonana poprawnie (szablony dekretacji, metadekretacja, podpowiedzi do dekretacji) to księgowość i finanse w większości przypadków jedynie stwierdzają poprawność dekretacji, a fakturę eksportują do ERP. Nakład pracy, jaki faktury wymagają w dziale księgowości, zostaje dramatycznie ograniczony. Jednak zwiększenie produktywności i organicznie ilości błędów i telefonu do księgowości to nie jedyne korzyści z takiej architektury procesów.

Zarząd i właściciele wiedzą, że wydają pieniądze wtedy, kiedy je wydają (gdy zamówienia są zaakceptowane do realizacji), a nie wtedy, gdy wpływają faktury. Zdarzenie gospodarcze powodujące, że będziemy musieli zapłacić, ma miejsce wtedy, gdy składamy zamówienie, a nie wtedy, gdy wpływa faktura.

Takie podejście oferuje również bardziej precyzyjne planowanie przepływów finansowych (zarządzanie gotówką i planowanie płynności finansowej).

Wyeliminuj ręczne przepisywanie danych

Skoro mamy już dane faktury w formie cyfrowej (pozyskane z KSeF, wyekstrahowane przez OCR lub wprowadzone ręcznie) to grzechem byłoby je przepisywać ręcznie.Zakres i format danych zależy oczywiści od możliwości i potrzeb Twojego systemu ERP.Standardowo eksportujemy dane nagłówkowe faktury, pozycje i podsumowanie po stawkach VAT, dekretację kosztów, link do dokumentu i podglądu faktury w naszym systemie. Możesz również określić, jak długo faktura ma być przechowywana w naszych rejestrach (najczęściej 5-30 lat przy fakturach z tytułu inwestycji finansowych w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych), a w przypadku faktur wystawianych przez jednoosobowe działalności gospodarcze - po jakim czasie dane osobowe mają zostać zanonimizowane.

Integruj systemy w dowolnej liczbie punktów procesu obiegu faktury

Istniejące procedury lub po prostu bieżąca praktyka procesowania dokumentów kosztowych może wymagać ich wstępnego zarejestrowania w systemie ERP już na samym początku ich obiegu. Będzie to wymagać integracji, nie tylko na końcu obiegu, ale również na początku obiegu faktury.Zdarza się, że dane dostawcy (dostawca, jego rachunki bankowe) nie są rejestrowane najpierw na platformie DYSANT ale są jedynie odczytywane z systemu ERP na potrzeby faktur. W takiej sytuacji musimy czekać, aż stosowane dane pojawią się w systemie ERP i staną się dostępne dla naszej aplikacji. Aktualizacja słowników dekretacji kosztów, eksport danych faktury, pobieranie danych księgowania, pobieranie danych o płatności, ..... to wszystko powoduje, że system może komunikować się z systemami trzecimi wiele razy w ciągu jednego obiegu, i to w obu kierunkach (do i z systemu ERP).Zagadnienie jest jednak proste. Wystarczy raz opracować metodę komunikacji, a ze znajomością modelu danych po stronie systemu ERP możemy z łatwością integrować dowolne dane.

Czy DYSANT dysponuje API? Czy jest kompatybilny z systemami, których używam?

Platforma DYSANT oferuje nieograniczone możliwości udostępnienia struktury przechowywanych danych. Może być to najprostszy plik csv, xlsx, xml. Mogą być to bardziej zaawansowane mechanizmy i protokoły wymiany danych takie jak JMS, JDBC, web-services; API (w tym GraphQL), szyna ESB, chmurowe usługi integracyjne.

Należy również pamiętać, że metoda integracji zależy od wielu elementów:

 • jak często chcemy integrować
 • co oczekujemy od integracji (czy tylko pobieramy/przekazujemy dane, czy chcemy by zostały one przetworzone - w locie lub już po przekazaniu)
 • z jakim systemem się integrujemy (i to, że to znów jest SAP to niewiele znaczy ponieważ jego wersja i wdrożony model danych determinują to o co i jak będziemy pytać)
 • czy system udostępnia API lun inne ustandaryzowane metody (np. SAP RFC)
 • czy występują pośrednicy w komunikacji (szyny ESB).

W każdym razie, żadne wyzwanie nie jest nam straszne, a do systemów z którymi się do tej pory (już ponad 20 lat) integrowaliśmy zaliczyć można m.in.:

 • SAP
 • Navision
 • Simple
 • Symfonia
 • Infor
 • IFS
 • Comarch
 • MAPICS / Talend
 • ASIMS+

i wiele innych zarówno popularnych, jak i niszowych.

Platforma DYSANT oferuje wiele metod integracji, podczas gdy sami oferujemy rozbudowane API na wielu poziomach komunikacji:

 • API na poziomie serwera aplikacyjnego i baz danych
 • API platformy DYSANT Framework, stanowiącej podstawę aplikacji biznesowych
 • API do poszczególnych aplikacji, w tym DYSANT Faktury

Śpij spokojnie, jesteś w dobrych rękach.

A co z innymi niż faktury typami dokumentów kosztowych?

Podchodząc do zagadnienia obiegu dokumentów kosztowych, należy zwrócić uwagę na to, że faktury to nie jedyny typ dokumentu. Innymi dokumentami, które wymagają akceptacji merytorycznej, weryfikacji formalno-rachunkowej i księgowania są wszelkie dokumenty niebędące fakturami, które jednak wiążą się z koniecznością zapłaty. Są to na przykład: podatki lokalne, ubezpieczenia, mandaty, opłaty sądowe.
W DYSANT Faktury nazwaliśmy je dokumentami prostymi, a formularz dla nich przygotowany koncentruje się głównie na kwotach brutto.

Drugie zagadnienie to wydatki gotówkowe. To, co istotne w tym przypadku to wskazanie osoby będącej odbiorcą płatności. Z reguły wydatki gotówkowe są ponoszone przez pracownika lub kontraktorów i to im należy zwrócić kwotę definiowaną przez dokument kosztowy.Innym obszarem tego zagadnienia jest to, czy dokumenty kosztowe traktujemy jako jeden dokument zbiorczy, który procesujemy jako całość, czy też każdy dokument rozliczenia wydatków gotówkowych powinien być procesowany niezależnie. Oba te scenariusze mogą być obsłużone w ramach modułu DYSANT Faktury.Podejście do rozliczania wydatków gotówkowych zależy od wewnętrznych ustaleń w danej organizacji. DYSANT posiada bogate doświadczenie w automatyzacji rozliczeń tego typu w różnych modelach postępowania. Zapraszamy do kontaktu.
Jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych jest możliwość skalowania modułu DYSANT Faktury do rozwiązania DYSANT Business Spend Management, obsługującego szeroki wachlarz procesów polityki zakupowej Twojej organizacji, tj, proste dokumenty kosztowe (opłaty, mandaty, podatki lokalne), rozliczenia wydatków gotówkowych

Poznaj inne zagadnienia i wyjątkowe funkcjonalności

Dashboard, czyli lista zadań do wykonania

Osobisty Dashboard to miejsce, gdzie każdy użytkownik, od razu po zalogowaniu zobaczy listę wszystkich procesów, dokumentów, zadań, które czekają na jego działanie. Bez względu na to, czy używasz tylko jednego modułu z jednym procesem (typem dokumentu), czy też korzystasz wielu aplikacji, gdzie każda aplikacja ma wiele modułów, a każdym moduł obsługuje wiele procesów — możesz zawsze zobaczyć wszystkie oczekujące na Ciebie zadania w jednym miejscu.

Zaparkuj dokumenty. Gdy w danej chwili nie możesz podjąć decyzji w kontekście wybranego dokumentu (np. czekasz na odpowiedź do zadanego pytania, odnośnie do CAPEXowej natury bieżącej faktury), możesz go odłożyć na bok, zaparkować, tak aby zniknął z Twojej głównej listy zadań do wykonania. Lista dokumentów zaparkowanych jest tuż obok tej głównej, bieżącej.

Opcjonalny odpowiedzialny. Aplikacje DYSANT bazują na dojrzałej technologii, która oferuje zaawansowany model uprawnień. Dany użytkownik może być osobą bezpośrednio odpowiedzialną za dany dokument w danym kroku, np, akceptacja faktury w kroku  “Akceptacja głównej księgowej” wymaga akceptacji głównej księgowej. Jednak gdy w danym dniu nie ma takiej osoby w pracy, fakturę może akceptować zastępca albo ktoś, kto permanentnie dysponuje uprawnieniem do edycji faktur w różnych krokach procesu, np. dyrektor finansowy. Nie chcemy aby każda faktura, za którą odpowiada główna księgowa pojawiała się na liście zadań dyrektora finansowego, ale chcemy aby dyrektor finansowy mógł w dowolnej chwili wyświetlić faktury, za które odpowiada główna księgowa i w miarę możliwości “popchnął” taką fakturę w procesie, czyli zaakceptował ją tam gdzie główna księgowa w danej chwili nie może.

Pokaż mi co Kowalski ma na liście. Użytkownicy z odpowiednio wysoki poziomem uprawień mogą w każdej chwili przełączyć się na listę zadań innego pracownika (np. Dyrektor na listę faktur do akceptacji swoich podwładnych)

Wykonuj akcje hurtowe

Potrzebujesz hurtowo przypisać grupę faktur do weryfikacji na wybranym magazynie, zmienić odpowiedzialnego magazyniera, zmienić odpowiedzialną osobę w księgowości. Nie ma problemu, są do tego narzędzia.

Archiwizacja danych i spokój sumienia

Ilość gromadzonych danych to funkcja wyłącznie dostępnej przestrzeni dyskowej oraz sprawnego zarządzania dostępnością archiwów. Określ, które faktury mają być przechowywane 5, a które 35 lat, a DYSANT Faktury zajmie się resztą.

Zachowaj zgodność z RODO

Niektóre faktury wystawiane są przez jednoosobowe działalności gospodarcze, co oznacza, że po pewnym czasie będziemy musieli uzyskać możliwość ich anonimizacji. System potrafi je identyfikować i anonimizować.

Wybierz wersję dla swojej branży

Każda firma ma swoje wymagania oraz specyfikę branży, w jakiej się poruszamy. Możesz wybierać wśród rozwiązań ogólnych oraz dedykowanych branży finansowej, produkcyjnej, handlowej, logistycznej, administracji publicznej, użyteczności publicznej, deweloperskiej.

Automatyczne parowanie faktur

Faktury mogą się automatycznie parować z korespondującymi zamówieniami i umowami, a także przenosić istniejącą dekretację kosztów z dokumentów źródłowych, odgadywać zamawiających, logistyków i magazynierów.

Dodawaj załączniki do faktur z KSeF

KSeF nie obsługuje załączników do faktur, które to załączniki mogą być niezbędne do weryfikacji i akceptacji merytorycznej faktur. Mamy funkcjonalność, która automatycznie sparuje fakturę pobraną z KSeF z załącznikami do niej przesłanymi do aplikacji mailem.

Złożoność obsłużysz z łatwością

Grupa kapitałowa, wiele lokalizacji, wiele biur podawczych, różne języki, różne stawki VAT, różne systemy ERP. DYSANT Faktury jest używany przez międzynarodowe korporacje z lokalizacjami na różnych kontynentach.

Zwalczaj duplikaty, łącz dane

Wiele źródeł wprowadzania danych oznacza ryzyko wprowadzenia tej samej faktury wielokrotnie. Spokojnie, aplikacja oferuje mechanizmy identyfikacji duplikatów oraz scenariusze radzenia sobie z nimi.

VIES i biała lista

Potrzebujesz sprawdzać dostawców i ich dane w systemach trzecich. Standardowe narzędzia i integracje są już na pokładzie. Dedykowane źródła danych zintegrujesz z łatwością w trakcie wdrożenia.

Zawsze płać na zweryfikowane rachunki

Wiele prostych oszustw i wyłudzeń rozbija się na prostych mechanizmach zabezpieczeń. Zanim zapłacisz fakturę, wygenerujesz płatność, sprawdź, czy docelowy rachunek na pewno należy do Twojego dostawcy.

Szybko podejmuj decyzje

Akceptacja faktury to nie akt woli tylko decyzja biznesowa, która powinna opierać się na danych i faktach. Potrzebujesz szybko sprawdzić, kto już weryfikował i akceptował fakturę? Skrócona historia akceptacji dostępna jest na "jeden klik".

Rozliczaj wydatki gotówkowe

W każdej organizacji pracownicy ponoszą wydatki gotówkowe, które należy z nimi rozliczyć. Nie ważne czy każdy wydatek to osobny proces, czy traktujesz całość jako jeden dokument kosztowy — każda z opcji jest dostępna.

Pilnuj wytycznych korporacyjnych

Przełożony nie może być ostatnim akceptującym faktury, za kolację, w której uczestniczył, Prezes nie może akceptować swoich wydatków, każdy dokument muszą zobaczyć "dwie pary oczu"? Z nami możesz tego łatwo dopilnować.

Rejestruj korzyści osobiste

Działasz w delikatnej branży, audyt oczekuje prowadzenia rejestru korzyści osobistych finansowanych przez Twoją organizację. w DYSANT Faktury możesz łatwo określić, które pozycje dokumentów kosztowych, dla kogo i w jakim stopniu stanowiły korzyść osobistą.

Rozliczenia w kompensatach

Rozliczasz się z kontrahentem kompensatą i w związku z tym nie generujesz przelewów? W DYSANT Faktury możesz zautomatyzować ten sposób rozliczeń.

Zajęcia komornicze

Problemy z płatnościami Twoich dostawców to oczywiście ich problem, ale już zapłata na rachunek dostawcy, względem którego otrzymałeś zajęcie komornicze to już pewne ryzyko. Spokojnie, możesz łatwo założyć tymczasowe zajęcie komornicze na dostawcy.

Rozliczenia grupowe

Masz dostawców z grupy kapitałowej, a rozliczenia z nimi są inne niż w przypadku zewnętrznych dostawców? W DYSANT Kontakty możesz oznaczyć dostawcę jako członka Twojej grupy kapitałowej, a DYSANT Faktury będzie respektować związane z tym reguły rozliczeń.

Weryfikuj termin płatności faktury

Aplikacja potrafi odczytać i obliczyć nawet złożone terminy płatności (np. 30 dni od ostatniego dnia miesiąca wpływu faktury). Jednak potrafi również sprawdzić, czy taki termin jest zgodny z zamówieniem, umową lub ogólnymi warunkami współpracy z dostawcami.

Płatności

Jeśli z dowolnego powodu nie chcesz obsługiwać płatności z systemu ERP, DYSANT Faktury oferuje niezwykle elastyczne narzędzia obsługi płatności. Zaksięguj fakturę, a płatności traktuj jako osobne procesy automatyczne lub wymagające akceptacji.

Rachunki bankowe

Generuj paczki płatności zgodnie z regułami biznesowymi i przekazuj w bezpieczny i szyfrowany sposób wprost do Twojego homebankingu (API banku lub PolishAPI). Uzyskasz niespotykany poziom  bezpieczeństwa, a audyt będzie oczarowany.

Rozbieżności faktur magazynowych

Potrzebujesz sprawdzić rozbieżności z kupcem, eskalować fakturę do menedżera zakupu, rozdysponować rozbieżności ilościowe i wartościowe do różnych osób? Chętnie opowiemy Ci, w jaki sposób poradziły sobie z tym organizacje podobne do Twojej.

CAPEX szczególnej uwagi

Zakupy CAPEX-owe to zakupy szczególnego nadzoru. Możesz przewidzieć specjalną odnogę w procesie dla zakupów tego typu. Również Twój Controlling będzie zachwycony mogąc w czasie rzeczywistym monitorować rejestr aktualnych zakupów CAPEX-owych.

Automatyzuj na podstawie reguł

Faktury dotyczące laptopów od firmy A trafiają zawsze do Janka z IT? Zakup foteli biurowych to temat, który zawsze trafia do Anny Malinowskiej z Administracji, a Facebook to zawsze działka Marketingu? Jeśli tak, to będziecie zachwyceni naszym silnikiem reguł obiegowych.

Dostosuj interfejs użytkownika

Jeśli zamarzą Ci się inne kolory aplikacji, inny odcień belki na zamkniętej sekcji albo Księgowość chcę większą czcionkę. W konfiguracji aplikacji możesz zdefiniować jej wygląd globalny lub dla poszczególnych użytkowników. Tylko ostrożnie, żeby nie naruszyć poczucia estetyki!

Znasz koncepcję “Dark Cockpit”?

Wolisz kokpit samolotu pasażerskiego, czy interfejs który raczej krzyczy tylko wtedy gdy dzieje się coś złego? Poznaj nasz silnik reguł wyróżniania dokumentów do kontroli.

“Less But Better”, Dieter Rams

Niezwykła dbałość o doświadczenia użytkownika, przejrzystość interfejsu i minimalizm powodują, że nasze aplikacje są niezwykle użyteczne.

© 2023 XANT sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone