DYSANT EZD

Napisz do nas, byśmy mogli opowiedzieć Ci więcej o naszej ofercie.

Filozofia

Podstawowym zadaniem EZD jest nie tylko automatyczne rejestrowanie przebiegu realizacji spraw ale zapewnianie użytkownikom systemu narzędzi zwiększających produktywność oraz wspierających pracę grupową. Skuteczna realizacja procesów wymaga zarówno działania zgodnego z wymogami przepisów prawa, jak również łatwości dostosowania do specyfiki danej organizacji, otwartości integracyjnej oraz komponentów towarzyszących, które nie są w sposób oczywisty związane z EZD. DYSANT EZD to narzędzie napędzane przez silnik workflow, dostarczane z zestawem narzędzi do szybkiej modyfikacji i rozbudowy funkcjonalności (low-code), wyposażone w API, z gotowymi konektorami do ePUAP, KSEF, PEF, GUS, e-Nadawca, i innymi.DYSANT EZD uzupełniają rozszerzenia tj. silnik OCR, szyna ESB, narzędzia do zarządzania API, edytor dokumentów online, chat i spotkania online.DYSANT EZD to element kompleksowego rozwiązania DYSANT e-Urząd, współpracujące z innymi modułami specjalistycznymi tj. obieg faktur, obieg umów, wnioski kadrowe, zamówienia publiczne, e-Zarząd, e-Rada, e-Sejmik.

EZD jest jedną z wielu aplikacji procesowych, które korzystają z funkcjonalności platformy DYSANT Framework. Rozszerzenia uzupełniają aplikacje na platformie o dodatkowe funkcjonalności. tj.:

Mail server

przyjmowanie i wysyłanie poczty elektronicznej, dodawanie korespondencji (do EZD, lub jako notatek do innych modułów) ze skrzynek pocztowych sekretariatów lub ze skrzynek osobistych użytkowników.

Unified communication server

pozwala na wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych w aplikacjach, nagrywanie rozmów, chat pomiędzy użytkownikami, spotkania online, itp.

OCR server

dokonuje ekstrakcji danych danych z dokumentów analogowych, co redukuje przepisywanie danych (np. odczytywanie danych z korespondencji, faktur, załączników, umów).

Document server

przechowuje pliku załączników (dokumentów) zgodnie z przyjętym modelem uprawnień; pozwala na tworzenie, edytowanie i współedytowane dokumentów online, wprost w aplikacji (np. przygotowanie treści korespondencji wewnętrznej odbywa się wprost w aplikacji, we wbudowanym edytorze treści, arkuszu kalkulacyjnym).

Integration server

zestaw konektorów i narzędzi do tworzenia i zarządzania integracją aplikacji na platformie (w tym EZD).

Test server

środowisko do zarządzania testami automatycznymi całego środowiska; umożliwia bieżące wprowadzanie zmian i nowych funkcjonalności

Kluczowe obiekty w systemie

EZD jest tworzone przez 3 główne aplikacje. jedną opcjonalną oraz jedną techniczną.

Struktura organizacyjna

Zarządzanie użytkownikami oraz strukturą organizacyjną w powiązaniu z modelem uprawnień.

Kontakty

Centralny i współdzielony przez różne aplikacje (Umowy, Przetargi, Szkolenia) moduł do zarządzania danymi instytucji i osób kontaktowych. Zakres metadanych dostosowany do potrzeb i wymogów administracji publicznej.

Wszystko jest procesem

Architektura rozwiązania DYSANT e-Urząd, zakłada, że każdy element w systemie może być sterowany procesem. Nie tylko korespondencja, ale również zakładanie nowego kontaktu może wymagać akceptacji, lub dodanie notatki lub rozmowy telefonicznej do sprawy może wymagać weryfikacji i zatwierdzenia.

EZD

Moduł główny do zarządzania sprawami i dokumentami.

e-Archiwum

Moduł wspierający pracę Archiwum zakładowego na różnych etapach dojrzałości systemów EZD (przekazywanie teczek aktowych, składy chronologiczne, modele przejściowe).

Aktywności

Opcjonalny moduł umożliwiający planowanie, wykonywanie i raportowanie bieżących czynności (uwagi, spostrzeżenia, spotkania synchronizujące się z kalendarzami, rozmowy telefoniczne) związanych z realizacją spraw (choć nie tylko). Użytkownicy mogą decydować o tym, czy aktywności będą zapisywały się do metryki sprawy.

EZD jako wsparcie osobistej produktywności

Planowanie zadań, pisanie notek ze spotkań online, czy lista rozmów telefonicznych może być wyjątkowo użytecznym narzędziem, którego nie musisz tworzyć poza systemem. To Ty decydujesz. czy aktywność ma zostać formalnie dodana do sprawy i zapisywać się element metryki sprawy. W ten sposób EZD staje się nie tylko narzędziem rejestrowania przebiegu spraw spraw ale również narzędziem klasy P/TIMS - Personal/Teams Information Management System)

Kluczowe funkcjonalności

DYSANT e-Urząd jest jak sklep, w którym możesz komponować swoje rozwiązanie. Ubraliśmy korporacyjne technologie w gotowe zestawy funkcjonalności. W ten sposób decydując się na DYSANT e-Urząd dostajesz nie tyle pojedynczą aplikację, ale kompletne i elastyczne środowisko pracy grupowej i zarządzania procesami biznesowymi, na którym możesz oprzeć swoją strategię cyfrowej transformacji. Każde rozwiązanie dostarczane jest z otwartym projektem bazy danych, co oznacza, że możemy je wspólnie dostosowywać do Twoich potrzeb. Możesz budować własne

Formularzy korespondencji wpływającej

Oznaczanie nadawcy korespondencji wpływającej

Treść korespondencji wpływającej

Dekretacja korespondencji

Dynamiczne powiadomienia wewnątrz aplikacji

Aplikacja oprócz opcji wysyłania powiadomień e-mail może generować pojawiające się dynamicznie powiadomienia (czasowo rozwijane wstążki) o zdarzeniach w aplikacji wymagających uwagi danego użytkownika (np. właśnie utworzony nowy dekret dla Twojego wydziału)

Formularzy korespondencji wychodzącej

Hurtowa obsługa dokumentów w rejestrze

Formularz sprawy

Tworzenie i wersjonowanie korespondencji wewnętrznej

Wbudowany edytor treści

Chcesz zobaczyć DYSANT EZD w akcji?

Umów się na spotkanie

Przewagi konkurencyjne

Dlaczego warto wybrać DYSANT EZD? Jest szereg powodów ku temu. Możemy je ubrać w kilka prostych słów.

Architektura

DYSANT EZD nigdy nie był projektowany jako monolit. Od początku wiadomo było, że stanowi on jeden z komponentów, jaki potrzeby jest do realizacji koncepcji transformacji cyfrowej, które zakłada zmianę modelu pracy z dokumentami, świadczenie usług w świecie cyfrowym. Wiadomo było, że system musi się zmieniać, trzeba go będzie często rozszerzać, dodawać nowe funkcje, a przy tym zachowywać wysoką jakość. Kluczem do zapewnienia długowieczności jest zapewnienie mechanizmów, które przeciwdziałają długowi technologicznemu, tak by stałe aktualizacje sprawiały, by system mógł być stale nowoczesny. Architektura komponentowa pozwala sprawnie zarządzać nie tylko jedną aplikacją jaką jest EZD, ale całą platformą powiązanych ze sobą aplikacji. Architektura DYSANT e-Urząd czerpie garściami z koncepcji mikrousług, gdzie aplikacje składamy z kloców. W ten sposób edycja dokumentów online, podgląd procesów na żywo, eksport danych do excela, to nie funkcjonalność jednej aplikacji co klocek usługowy”, który można „wkleić” do dowolnej aplikacji.

Elastyczność

Zmiany, zmiany, zmiany! Zmieniają się procesy, zmienia się zakres danych wymaganych przepisami prawa, zmienia się struktura organizacyjna organizacji, zmieniają się procesy, zmieniają się metody płatności, zmieniają się oczekiwania użytkowników, sposób komunikacji i zmienia się technologia. Ponadto organizacje różnie się od siebie. Oczywiście, że muszą respektować te same wymogi formalne, ale zarządzanie dużą organizacją wymaga kreatywności. Np. kierownictwo może zmieniać procesy, uprawnienia do akceptacji dokumentów, wydania poszczególnych decyzji. Nie możemy pozwolić aby „rozwiązanie dobre dla wszystkich” zabiło produktywność. Dlatego tak wiele uwagi poświęcamy zagadnieniu łatwości wprowadzania zmian, testów automatycznych i możliwości dostosowywania rozwiązań do wymogów i procesów danej organizacji.

Otwartość

Czasy zamkniętych systemów, z którymi nie można było się integrować odchodzą szybko w niepamięć. DYSANT e-Urząd oferuje API na wielu poziomach, tj. serwera aplikacyjnego, warstwy pośredniej (logiki, w tymi silnika workflow) oraz samej aplikacji. Tworząc nawet dedykowane aplikacje, w ramach projektów zawsze możliwe jest stworzenie i udokumentowanie API do nowej aplikacji, tak by bezpieczna komunikacja z taką aplikacją (integracją z nią) była prosta i nie wymagała wsparcia ze strony dostawcy rozwiązania. API jest jak kontakt do sieci energetycznej, jak programator do pralki. Jest to usandvarzyowany sposób przewdziany przez producentem by korzystać z prądu lub sterować pralką. Tak samo powinno być z systemami IT, tak samo jest z DYSANT e-Urząd.Otwartość danych DYSANT e-Urząd to również realizacja Standardów Otwartości Danych, opracowywanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Blisko otwartości stoi również heterogeniczność. U podstaw rozwiązań DYSANT może stać Windows, Linux, AIX, Sun Solaris. Wiele serwerów aplikacyjnych? Nie ma problemu, każdy może być w innej wersji, stać na innym systemie operacyjny, a upgrade robię się w miejscu bez zatrzymywania całości.

Optymalizacja TCO

Elastyczność kosztuje, wymaga więcej pracy, przemyśleń, standardów ale elastyczność się opłaca. Zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji wymaga wsparcia dla międzynarodowych standardów, utrzymanie ich, aktualizowanie niesie ze sobą dodatkowe koszty ale w dłuższej perspektywie się opłaca. Dlatego w przypadku inwestycji technologicznych mówi się nie tylko o kosztach zakupu ale o całkowitych kosztach posiadania (TCO - Total Cost of Ownership). Dziś wiele instytucji publicznych dysponuje kilkoma dziesiątkami, a czasami setkami różnych aplikacji. Aplikacje te to różne bazy danych, systemy operacyjne, różni dostawcy. Aplikacje te często powielają swoje dane, wymagają odrębnych kompetencji szkoleń, umów. Ta wielość rodzi znaczne koszty operacyjne. Nigdy nie da się mieć jednej technologii, ale można planować architekturę systemów w kontekście standardów, platform i długoterminowej optymalizacji kosztów nabywania i posiadania technologii IT. DYSANT e-Urząd nie jest najtańszy w kontekście nabycia ale jego używanie maksymalizuje całkowite koszty posiadania technologii IT.

© 2023 XANT sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone