DYSANT e-Urząd
Platforma skutecznej cyfryzacji administracji publicznej

e-Urząd stworzony do ewolucji w tempie, które Twoja organizacja może udźwignąć

DYSANT e-Urząd dostarcza wiedzę i narzędzia do skutecznej i ewolucyjnej transformacji cyfrowej. Możesz wystartować z zestawem gotowych aplikacji i systematycznie transformować swoją organizację uruchamiając kolejne automatyzacje. Modyfikuj procesy, integruj się ze swoimi dotychczasowymi systemami, włącz integrację z ePUAP, KSeF, PEF, e-Nadawca czy BLIK.

Filozofia

Instytucje publiczne przez lata obrastają w różnego rodzaju systemy, aplikacje, moduły i rejestry. Utrzymanie tak wielu niepowiązanych ze sobą i powielajacych dane rozwiązań staje się koszmarem kosztowym, organizacyjnym i architektonicznym. Rozwiązania kupowane przez lata różnią się interfejsem, bazami danych, dostępnymi (lub nie) metodami integracji. Niosą one ze sobą również określony poziom długu technologicznego, którym z reguły nikt nie zarządza. Instytucje publiczne rzadko zatrudniają na stanowisko CIO, czy specjalistów od architektury korporacyjnej, choć wyzwania stojące nawet przed urzędami gmin wymagają elektronicznego obiegu dokumentów, składania wniosków przez internet, opłacania ich z poziomu telefonu komórkowego.Marka DYSANT reprezentuje doświadczonego integratora systemów IT z bogatym doświadczeniem we współpracy zarówno z międzynarodowymi korporacjami, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, instytutami naukowymi, jak i instytucjami publicznymi.Natomiast DYSANT e-Urząd to nazwa pakietu usługowo-technologicznego przeznaczonego do komponowania rozwiązania docelowego.DYSANT e-Urząd to nie tylko gotowe aplikacje zgodne z przepisami prawa ale cały fundament technologiczny umożliwiający ich dostosowanie do specyfiki i wymagań konkretnej instytucji .

Stworzony by zaspokajać potrzeby i stawiać czoła wyzwaniom stojącym przed administracją publiczną

Instytucje publiczne nie szukają aplikacji i systemów lecz potrzebują rozwiązywać określone problemy, zapewniać nowoczesne usługi, spełniać wymogi prawne. To proces, który jest ciągły, nigdy nie wygasa. Gdy osiągniesz optymalny poziom cyfryzacji, możesz zająć się doskonaleniem organizacji łatwo wprowadzając zmiany w swoich systemach, modyfikując już istniejące obiegi dokumentów.

Elektroniczny obieg dokumentów

EZD, e-Archiwum, obieg faktur, wniosek o uruchomienie postępowania, konsultowanie i akceptacja treści umów, organizacja i rozliczanie delegacji i wiele innych

Rejestry publiczne

Z łatwością zamienisz arkusze kalkulacyjne na współdzielone rejestry, z których możesz publikować dane na portal (np. uchwały, umowy

Integracja

Narzędzia do budowania i zarządzania wymianą danych systemów własnych oraz komunikacji z systemami zewnętrznymi. Gotowe konektory do ePUAP, KSeF, PEF, e-Nadawca i wiele innych.

Koszty

Wiele niepowiązanych systemów i aplikacji to wysokie całkowite koszty posiadania. Wielość serwerów baz danych, systemów operacyjnych, konieczność szkoleń i budowy kompetencji

Dygitalizacja

Manualne przenoszenie danych jest żmudne i podatne na błędy. Potrzebujesz narzędzi, które same odczytają dane z faktury, umowy pisma i przekierują do właściwe komórki

e-Usługi

e-Usługi do procesy, które należy obsłużyć od A do Z, a to oznacza portale, logowanie, bezpieczeństwo, formularze elektroniczne, integracje, elektroniczne płatności

Portale

Masz dane ale musisz je udostępniać różnym grupom użytkowników (G2C, G2B, G2G) w kanałach (portalach, stronach www) przeznaczonych właśnie dla nich. Niech dane będą w jednym miejscu, a portale będą jak skórki dostosowane do potrzeb Twoich klientów.

Architektura

Rosnąca złożoność generuje wysokie koszty osobowe i finansowe. Upraszczając, stosując standardy, platformy i najlepsze praktyki, dbaj o jakość i „re-używalność”. Komponowanie e-Urzędu z usług sprawi, że Twoje ICT będzie odporne na zmiany prawne i technologiczne.

Bezpieczeństwo

W każdym aspekcie przetwarzania danych musisz dbać o bezpieczeństwo oraz zgodność tego co robisz z danymi z przepisami prawa. Dobrze zabezpieczony dostęp, testy penetracyjne, RODO, anonimizacja danych.

Kompetencje

IT musi dzisiaj być multidyscyplinarne. Czasami aż trudno wybrać priorytety. Zapewnimy transfer wiedzy, ścieżkę rozwoju kluczowych osób, oraz wsparcie merytoryczne tak by zespół stał się „kuloodporny

EZD = CRM?
Interesant = klient?

Tak, wiemy, że administracja publiczna nie szuka aktywnie klientów. Lecz każdy kto ma styk z urzędem staje się … klientem. Mieszkaniec, obywatel, przedsiębiorca lub inny urząd pragnie szybkiej i sprawnej realizacji swoich spraw. A to nie tylko pisma ale szereg samo-dokumentujących się (choć selektywnie) czynności tj. korespondencja wewnętrzna, zewnętrzna, telefony, notatki, zadania, komentarze. DYSANT e-Urząd łączy w sobie ustawowe wymogi dokumentowania przebiegu realizacji spraw z narzędziami podnoszącymi produktywność osób i zespołów oraz zarządzanie osobistym strumieniem zadań do wykonania.

Kluczowe funkcjonalności

DYSANT e-Urząd jest jak sklep, w którym możesz komponować swoje rozwiązanie. Ubraliśmy korporacyjne technologie w gotowe zestawy funkcjonalności. W ten sposób decydując się na DYSANT e-Urząd dostajesz nie tyle pojedynczą aplikację, ale kompletne i elastyczne środowisko pracy grupowej i zarządzania procesami biznesowymi, na którym możesz oprzeć swoją strategię cyfrowej transformacji. Każde rozwiązanie dostarczane jest z otwartym projektem bazy danych, co oznacza, że możemy je wspólnie dostosowywać do Twoich potrzeb.

DYSANT e-Urząd - Aplikacje podstawowe

EZD

e-Usługi do procesy, które należy obsłużyć od A do Z, a to oznacza portale, logowanie, bezpieczeństwo, formularze elektroniczne, integracje, elektroniczne płatności

e-Archiwum

Spisy zdawczo odbiorcze, wnioski 0 przekazanie, wypożyczenie, wycofanie. Oferuje wsparcie dla EZD jako systemu pomocniczego, jak również wsparcie dla składów chronologicznych. Automatyczna selekcja dokumentów do brakowania. Import danych z innych systemów

e-Zarząd

Wsparcie procesów przygotowania, obsługi posiedzeń Zarządu. Obieg akceptacyjny wniosków na Zarząd (np. projekty uchwał), przygotowanie projektów posiedzeń, głosowania, generator i obieg akceptacyjny protokołu i informacji z posiedzenia

e-Rada

Obsługa posiedzeń rad i sejmików oraz radnych. Przygotowanie i publikacja agendy, powiadomienie SMS do radnych o posiedzeniach rady, komisji lub sejmiku. Udzielanie głosu, pilnowanie czasu przemówień, obsługa głosowań. Obsługa zapytań i interpelacji danych, zarządzanie składami osobowymi gremiów.

e-Radny

Dostęp do kalendarza posiedzeń, powiadomień z Kancelarii Rady/Sejmiku, wnioskowanie o zabranie głosu, głosowanie, wyświetlanie wyników głosowań, a także składanie zapytań i interpelacji, rezerwacja sal, dostęp do bieżących wyliczeń diet oraz składanie wniosków o delegację radnego

e-Sejmik

Aplikacja dedykowana do wsparcia pracy Kancelarii Sejmiku - obsługa korespondencji, projektów uchwał, zarządzeń, projektów posiedzeń Komisji i Sejmików, obieg zapytań i interpelacji, zarządzaniem rezerwacją pomieszczeń

Zamówienia publiczne

Aplikacja służy do tworzenie, współedycji, wersjonowania i zarządzania obiegiem akceptacyjnym dokumentów tj. prognoza i plan zamówień (wraz z publikacja zaakceptowanych dokumentów na www), a także wniosków o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (i związanych z nim zadań)

Przetargi

Portal organizacji i publikacji postępowań publicznych i komunikacji z dostawcami.Publikacja dokumentacji postępowań, obsługa korespondencji z dostawcami, obsługa pytań dostawców, obieg akceptacyjny odpowiedzi na pytania. w postępowaniach; składanie ofert, podpisywanie dokumentów online, weryfikacja podpisu (KIR Szafir)

Kontakty

Jednolita baza kontaktowa (organizacje i osoby kontaktowe) przystosowana do modelu danych administracji publicznej, z której korzystają wszystkie moduły podstawowe i dodatkowe (EZD, Przetargi, Umowy, Faktury, itd.). Takie podejście zapewnia kontekstowość dokumentów i procesów pomiędzy aplikacjami i systemami.

DYSANT to merytoryczny partner
na drodze do cyfrowego urzędu

Zapewniamy komplet usług doradczych technologicznych świadczonych przez konsultantów, architektów, analityków, programistów, administratorów pracujących z administracja publiczną od ponad 10 lat.

Identyfikacja i modelowanie procesów

Planowanie architektury

Planowanie architektury

Integracja techniczna

Zarządzanie projektami

Szkolenia programistyczne

Zarządzanie zmianą

Outsourcing utrzymania

Strategia adaptacji użytkowników

Wsparcie w chmurze i on-premise

Szkolenia dla użytkowników

Testy automatyczne

Przeciwdziałanie długowi technicznemu

Zarządzanie cyklem życia aplikacji

DYSANT e-Urząd - Aplikacje dodatkowe

DYSANT e-Urząd jest jak sklep, w którym możesz komponować swoje rozwiązanie. Ubraliśmy korporacyjne technologie w gotowe zestawy funkcjonalności. W ten sposób decydując się na DYSANT e-Urząd dostajesz nie tyle pojedynczą aplikację, ale kompletne i elastyczne środowisko pracy grupowej i zarządzania procesami biznesowymi, na którym możesz oprzeć swoją strategię cyfrowej transformacji. Każde rozwiązanie dostarczane jest z otwartym projektem bazy danych, co oznacza, że możemy je wspólnie dostosowywać do Twoich potrzeb.

Obieg umów

Proces obsługujący kompletny cykl życia umowy. Od tworzenia z szablonów, edycji i współedycji załączników w aplikacji, wersjonowania i akceptacji poszczególnych wersji, do akceptacji i podpisania elektronicznego w innych komórkach merytorycznych.

Rejestr umów

Rejestr umów podpisanych z możliwością ich publikacji na portalu zewnętrznym (publicznym, np. BIP). Dodatkowym założeniem rejestru umów jest zautomatyzowana synchronizacja z centralnym rejestrem umów jednostek sektora finansów publicznych MF.

Obieg faktur

System obiegu faktur zakupowych (opcjonalnie również przychodowych) dostosowany do specyfiki administracji publicznej, w szczególności w obszarze klasyfikacji budżetowej (współpraca z aplikacją Budżet, Umowy, Zamówienia). Integracja z KSeF, ePUAP, PEF, OCR, mail.

Delegacje

Planowanie, organizacja i akceptacja obiegowa delegacji służbowych. Możliwość rejestracji kosztów, obsługa zaliczek, automatyczne rozliczanie delegacji i generowanie niezbędnych wydruków. Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych, w tym pracowników czasowo delegowanych do pracy poza miejscem zamieszkania.

Urlopy

Obieg akceptacyjny wniosków urlopowych różnego rodzaju. Integracja z mechanizmami nieobecności obsługujących inne aplikacje i procesy na platformie.

Szkolenia

Obsługa procesów związanych ze szkoleniem pracowników, m.in. wnioski pracowników i przełożonych, wnioski i o szkolenia planowanie i nieplanowane, otwarte i zamknięte, wnioski o studia podyplomowe, generowanie umów szkoleniowych i lojalnościowych, wnioski o obciążenie kosztami, itp.

Nabory

Obsługa procesów związanych naborem kandydatów, począwszy od procesu akceptacji zgłoszenia potrzeby zatrudnienia, przygotowanie rekrutacji i publikację ogłoszenia, przez przyjmowanie zgłoszeń, ocenę formalną, selekcję kandydatów, aż po decyzję o wynikach naboru i protokół z przeprowadzonego naboru

Budżet

Aplikacja służy jako źródło danych do klasyfikacji budżetowej wykorzystywanej w innych aplikacjach oraz jako aplikacja obsługująca obieg akceptacyjnego dokumentów okołobudżetowych, tj. projekt planu wydatków, wieloletnia prognoza finansowa, sprawozdawczość finansowa, oraz wniosków i zmianę dokumentów już istniejących.

Rejestry

Zestaw narzędzi i szablonów do tworzenia i publikacji rejestrów publicznych, z otwartym interfejsem API do ich obsługi przez podmioty zewnętrzne. Istnieje obecnie ok. 18 szablonów rejestrów z obszarów tj. finanse, władza i prawo lokalne, transport i środowisko, sport i turystyka

Aktywności

Aktywności służą jako uzupełnienie modułu EZD, gdzie w ramach prowadzonych spraw możemy planować i raportować codzienne działania, tj. rozmowy telefoniczne (z opcją integracji z centralą telefoniczną i nagrywaniem rozmów), zadania, notatki, e-maile. Pozwala to na pracę z systemem EZD jako narzędziem wspierającym produktywność a nie tylko rejestrującym przebieg zdarzeń. EZD + Aktywności = DYSANT e-Urząd CRM

Dashboard

Dashboard to centralny interfejs, z którym pracują użytkownicy Agreguje on w jednym miejscu dane o procesach, dokumentach i zadaniach, jakie oczekują na działanie danego użytkownika, w różnych modułach. Dashboard pokazuje w jednym miejscu korespondencję w EZD, którą właśnie zadekretowano na użytkownika, wniosek o szklolenie podległego pracownika, wniosek o wypożyczenie teczek aktowych z archiwum, czy fakturę do weryfikacji.

e-Teczka

e-Teczka stanowi spójną bibliotekę dokumentów ucyfrowionych (zeskanowanych), jak i cyfrowych (utworzonych na drodze cyfrowej - wnioski szkoleniowe, urlopowe, itp.). e-Teczka jest agregatorem dokumentów pracowniczych i miejscem do uruchamiania nowych procesów (workflow), które będą automatycznie dodawania do teczki pracownika. Dodasz tutaj dokumenty archiwalne, dokumenty obecnie procesowane papierowo i elektronicznie

Konsultacje społeczne

Rozwiązanie do projektowania, akceptacji i publikowanie konsultacji wewnątrz organizacji, pomiędzy organizacjami oraz publicznych konsultacji społecznych. Procesowe podejście do uruchamiania konsultacji oraz akceptacji odpowiedzi udzielanych w ramach konsultacji.

Wiemy, że cyfryzacja to ewolucja

Pomijanie kroków w obiegu papierowym, obsługa procesu przejściowego

DYSANT e-Urząd - technologie, funkcjonalności i rozszerzenia

Praca grupowa

Serwer aplikacyjny DYSANT Server
Kompletne środowisko pracy do budowania i uruchamiania prostych rozwiązań służących do gromadzenia zadań i dokumentów w projektach, tworzenia bibliotek dokumentów, uruchamiania forów dyskusyjnych. To wysoce skalowany serwer aplikacyjny, który może działać na różnych systemach operacyjnych (Windows, Linux, AIX) wraz z bazami danych przystosowanymi do przechowywania dokumentów oraz zarządzania złożonymi modelami uprawnień. Korporacyjny standard środowiska pracy grupowej DYSANT oferuje m.in. doskonałe mechanizmy szyfrowania, opcje klastrowania serwerów i reduplikacji załączników.

Szybka budowa aplikacji procesowych i rejestrów

DYSANT Framework RAD & BPM
Zaawansowana platforma programistyczna z silnikiem workflow w standardzie BPMN. Oferuje narzędzia do budowania na 3 poziomach złożoności:
  • no-code (citizen-development) - budowa formularzy i procesów metodą przeciągnij-i-upuść. Pozwala w bardzo krótkim czasie zamienić arkusze kalkulacyjne na procesowe aplikacje pracy grupowej z możliwością dodawania załączników, komentowania, powiadomień e-mail
  • low-code - narzędzia do szybkiej budowy bardziej złożonych aplikacji oraz ich integracji z innymi aplikacjami i systemami. Minimum programowania, maksimum efektów.
  • pro-code - narzędzia dla profesjonalistów, przeznaczone do budowania złożonych i ewoluujących systemów, z długim cyklem życia, z których korzystają znaczne grupy użytkowników. Oferuje maksimum elastyczności dla programistów, mechanizmy wersjonowania kodu źródłowego, zaawansowane narzędzia do pisania testów automatycznych oraz wszystkie niezbędne technologie do zarządzania cyklem życia aplikacji.

Integracja aplikacji i systemów

DYSANT Integrator
Uproszczenie procesów zakupowych w Twojej organizacji jest niezbędne dla usprawnienia działania przedsiębiorstwa. Celem DYSANT B2B Commerce jest oferowanie nowoczesnej platformy zaopatrzeniowej, która uprości życie kupującym i pracownikom. Zbieraj szczegółowe dane, aby pomóc firmom wykorzystać ich potencjał i uzyskać dostęp do analiz generowanych w czasie rzeczywistym.
  • Gotowe API - rozwiązania DYSANT oferują gotowe API na kilku poziomach, serwera aplikacyjnego, warstwy pośredniej (framework) oraz samych aplikacji.
  • Inne typowe standardy i protokoły wymiany danych - wspieramy również integrację innymi metodami, tj. web-service’y, REST, SOAP, ODBC, JDBC, csv, txt, JMS, MQ.
  • Szyna ESB - szyna integracyjna pozwala tworzyć, zarządzać i monitorować powiązania integracyjne pomiędzy wieloma systemami. Jej ogromną zaletą jest opcja monitorowania dostarczenia komunikatów
  • App Connect - zostaw narzędzi pozwalających łączących dowolne aplikacje i dane bez względu na to, gdzie się znajdują. Dzięki setkom gotowych konektorów i konfigurowalnych szablonów, organizacje mogą szybko łączyć aplikacje SaaS i on-premise i tworzyć przepływy integracyjne.

Zarządzanie API

DYSANT API Manager
Zestaw narzędzi do zarządzania kompletnym cyklem życia interfejsów API pozwalających na komunikowanie heterogenicznych systemów i urządzeń (GIS, Telemetria, urządzenia mobilne, infrastuktura sieciowa, aplikacje zarządcze). Rozwiązanie oferuje intuicyjny interfejs do tworzenia, zarządzania, zabezpieczania, monitorowania i ewentualnej monetyzacji API, zapewniając ogromne wsparcie w procesach transformacji cyfrowej bazującej zarówno na rozwiązaniach chmurowych, jak i on-premise.

Modelowanie i dokumentowanie procesów

DYSANT BPMN Modeler
Oprogramowanie, które zapewnia środowisko pracy grupowej dedykowane do identyfikowania, mapowania, modelowania, wymiarowania, optymalizacji i dokumentowania procesów biznesowych.Tak stworzone modele procesów mogą być szybko konwertowaną na logikę gotowych aplikacji procesowych. Przykłada się to na szybsze rezultaty organizacyjne przez skrócenie czasu od koncepcji do prototypu. Ponadto rozwiązanie zwiększa świadomość procesową pracowników, wprowadza standardy komunikacji oraz wspiera holistyczne postrzeganie organizacji przez pryzmat procesów.

Budowa portali WWW

DYSANT BPMN Modeler
Co wspólnego e-Commerce ma z administracją publiczną? Świadczenie usług przez internet powoduje, że zarządzanie treścią i samą stroną www staje się znacznie bardziej złożone. Pojawiają się kwestie wydajności, bezpieczeństwa, szybkości ładowania zdjęć, wersji językowych, identyfikacji użytkowników, częstotliwości aktualizacji, płatności elektronicznych, integracji z wewnętrznymi procesami, czyli wszystkiego z czym technologiczna strona sklepów internetowych musiała już sobie poradzić. To właśnie dlatego postanowiliśmy zaprząc technologię e-commerce do e-Urzędu w szczególności tam gdzie mowa o portach informacyjnych oraz e-Usługach.Portale publiczne muszą również w bezpieczny sposób udostępniać dane z różnych aplikacji i systemów, które znajdują się po drugiej stronie firewall. W ten sposób możemy mieć wiele portali, które zapewniają dostęp różnym grupom użytkowników, te same dane ale w innych kontekstach.

Bezpieczeństwo

DYSANT inbuilt security
Komponenty bezpieczeństwa są zaszyte w architekturze DYSANT e-Urząd na każdym poziomie. Korporacyjna architektura rozwiązania wnosi standardy bankowe do platformy aplikacyjnej. Szyfrowanie baz danych, wieloskładnikowe uwierzytelnianie, nowoczesne metody zabezpieczeń kanałów komunikacji, redundancja na poziomie serwerów aplikacyjny (a nawet na poziomie centrów danych), testy penetracyjne, gwarancja lokalizacji danych - to wszystko powoduje, że DYSANT e-Urząd oferuje bezpieczeństwa na poziomie wymaganym od banków.

Robotyzacja działań

DYSANT RPA features
Automatyzacja procesów to nie tylko automatyzacja przepływów, lecz przede wszystkim marginalizacja powtarzalnych czynności o charakterze pomocniczym. Czasami nie da się wszystkiego zintegrować albo jest to nieopłacalne. Funkcjonalności RPA (Robotics Process Automation) pozwalają zautomatyzować powtarzalne czynności tj. po otrzymaniu e-mail, otwórz załącznik, skopiuj wartość, otwórz przeglądarkę www, zaloguj się do aplikacji, wklej skopiowana wartość, zapisz i zamknij, wyloguj się, oczekuj na następną wiadomość e-mail. Uzupełnienie aplikacji procesowych oraz standardowych mechanizmów integracji o automatyzację RPA pozwala marginalizować żmudne czynności manualne, przyspieszając pracę i zmniejszać presję zatrudnieniową.

Ekstrakcja danych nieustrukturyzowanych

DYSANT Extractor
OCR (Optical Character Recognition) t technologia, która nie tylko potrafi rozpoznawać znaki, ale pozwala rozpoznawać struktury danych zawartych w dokumentach analogowych. W ten sposób uzupełnianie formatek wpływającej korespondencji (pism, umów, faktur) może obywać się znacznie szybciej, ponieważ to robot OCR sprawdzi daty na fakturze, terminy płatności, numer rachunku bankowego. To OCR odczyta datę na piśmie, nazwę nadawcy, numer pisma, itd. DYSANT Extractor to również ICR (rozpoznawanie pisma odręcznego) oraz OMR (rozpoznawanie znaków, np. automatyczne odczytywanie i klasyfikacja danych z wypełnionych ankiet). Rozwiązanie jest kompleksową platformą do budowy aplikacji rozpoznających klasyfikujących dane z różnych źródeł, ekstrahujących ich struktury i weryfikujących ich spójność oraz zasilających tak uzyskane danymi procesy biznesowe.

Intranet / extranet

DYSANT SocialNet
Praca opisana procesami bazuje na strukturach. Jednak wzrost i sprawność organizacji bazuje na ludziach i wiedzy. Ludzie pozyskują wiedzę i ja generują, a procesy te bazują na dyskusjach, dokumentach, gromadzeniu i udostępnianiu wiedzy i bieżących aktualizacjach. DYSANT SocialNet to platforma do zarządzania wiedzą nieustrukturyzowaną, pozwalająca na gromadzenie i udostępnianie dokumentów, tworzenie przestrzeni do wymiany przemyśleń, plików, nagrań video. Tworzenie baz wiki, forów dyskusyjnych, grup eksperckich umożliwia rejestrowanie wiedzy organizacyjnej, która staje się własnością organizacji, którą to wiedzę można przeszukiwać. To z kolei usprawnia proces on-boardingu nowych pracowników i włączenie ich w strumień pracy danej organizacji. Dodatkową opcją jest zaproszenie to społeczności eksperckich osób spoza organizacji tworząc np. społeczność ekspertów od geodezji starostw powiatowych w województwie dolnośląskich.

Poczta e-mail i kalendarze (grupowe)

DYSANT Mail Server
Korporacyjny serwer pocztowy, skrzynki osobiste i grupowe, udostępnianie sobie poczty, kalendarze osobiste i grupowe - to kluczowe funkcjonalności, które wpinamy w DYSANT e-Urząd. Konektory EZD do serwera pocztowego umożliwiają błyskawiczne rejestrowanie korespondencji e-mail (ze skrzynek pocztowych, jak i skrzynek sekretariatów) jako korespondencji wpływającej. Korespondencja wychodząca tworzona w EZD może być wysłana e-mailem jednym kliknięciem. Wszystkie aplikacje DYSANT e-Urząd (istniejące jak i te, które mogą powstać) oferują możliwość dodawania notatek do formularzy procesów. Notatka może zawierać treść, załącznik albo e-mail, którego dodasz do notatki dzięki konektorowi do serwera pocztowego.Oczywiście możliwa jest komunikacja z istniejącymi serwerami pocztowymi.DYSANT Mail Server zapewnia korporacyjny charakter architektury, zarządzania użytkownikami i pożądany poziom bezpieczeństwa.

Zunifikowana komunikacja

DYSANT Communicate
Doskonale środowisko zunifikowanej komunikacji obejmujące chat, stałe pokoju rozmów, rozmowy video oraz spotkania online. Rozwiązanie ma kilka istotnych zalet i przewag:
  • może być używane w chmurze lub instalowane we własnej serwerowni (on-premise), co pozwala utrzymać cały strumień komunikacji w ramach własnego środowiska
  • oferuje łatwą integrację z aplikacjami DYSANT e-Urząd, dzięki czemu np. z na formularzu sprawy w EZD możesz uruchomić chat kontekstowy z innym pracownikiem, a w aplikacji Zamówienia publiczne na formularzu Komisji przetargowej zobaczysz czy jej członkowie są w tej chwili online

Edycja dokumentów on-line

DYSANT Docs
Edytor treści, arkusza kalkulacyjny i kreator prezentacji online, przez przeglądarkę, wbudowany w aplikacje.Gdy dostajesz projekt korespondencji wewnętrznej do akceptacji możesz otworzyć do edycji każdy edytowalny załącznik wprost w aplikacji, możesz zapisywać wersje, współedytować dokumenty z innymi użytkownikami w czasie rzeczywistym, komentować je i kontrolować, które wersje poszczególnych załączników były już widziane i akceptowane.A to wszystko bezpośrednio w aplikacjach DYSANT e-Urząd, w Twojej serwerowni, bez zapisywania załączników w strukturze dyskowej poszczególnych użytkowników.

Zapisz się na
newsletter o nowościach
w DYSANT e-Urząd

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Usługi towarzyszące

eCommerce
Pomagamy w inwentaryzacji systemów, ich ocenie i przygotowaniu strategii utrzymaniowej poszczególnych rozwiązań. Oceniamy dług technologiczny oraz przygotowujemy strategię utrzymania względem ścieżki rozwoju, częstotliwości aktualizacji.
Analityczne
Doświadczeni analizy i konsultanci identyfikują, modelują, wymiarują i proponują optymalizację procesów. Ma to szczególne znaczenie na etapie wprowadzania zmian w ramach istniejących umów rozwojowych.
Szkoleniowe
Prowadzimy szkolenia techniczne z zakresu administracji dostarczanymi systemami, programowania, Oferujemy również szkolenia dla użytkowników z zakresu modelowania procesów, dokumentowania wymagań, użytkowania systemów Przygotowujemy biblioteki szkoleń video dla użytkowników po wprowadzeniu nowych aplikacji i/lub modyfikacji do istniejących rozwiązań.
Organizacyjne
Przygotujemy strategię i taktykę wprowadzania zmian w organizacji związanych ze zmianą sposobu realizacji procesów biznesowych. Nie wszystkie procesy papierowe da się z dnia na dzień przenieść na drogę cyfrową. Zbyt wielu użytkowników o różnych poziomach zaawansowania i skłonności do zmian, zbyt wiele powiązanych systemów. Czasami niezbędne jest opracowanie założeń dygitalizacji procesów tylko na części ich ścieki, podczas gdy wyraźne kroku w procesie nadal są realizowane „papierowo”. Przygotowujemy ewolucyjne strategię adaptacji użytkowników do nadchodzących zmian, obejmujące prezentację założeń, współuczestnictwo, warsztaty, szkolenia oraz asystę stabilizacyjną.
Technologiczne
Zakres usług zależy od modelu używania technologii (chmura, on-premise, hybryda), stopnia jej złożoności, posiadanych kompetencji oraz docelowego modelu utrzymani owego (ścieżki rozbudowy kompetencji). Zarządzanie projektami. Usługi programistyczne Konsultacje z architektem i zespołem programistów Wsparcie administracyjne lub bezpośrednia odpowiedzialność za utrzymanie

Zaproś nas na spotkanie jeśli potrzebujesz pomocy w ułożeniu swojej mapy drogowej dla cyfryzacji urzędu

Kontakt
© 2023 XANT sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone